Nu kommer stark kritik från pensionärsförbunden mot regeringens vårdreform. – Regeringen håller på att skrota hela idén med lagen om äldreomsorg, säger finska pensionärsförbundets ordförande Martti Korhonen. – Regeringen bör ta sitt förnuft till fånga, låt kommunerna fortsätta sköta äldreomsorgen, säger Svenska pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback.

Från 2019 ska landskapen ta över ansvaret för social- och hälsovården, vilket inbegriper också äldreomsorgen. Enligt lagen om äldreomsorg ska det finnas individuella vårdprogram för personer över 75 år. För att kommunikationen ska fungera förutsätter det enligt pensionärsförbunden att ansvaret är så lokalt förankrat som möjligt.

– Vi är oroade för att de svagaste i samhället drabbas. Kommunerna som står människorna närmare har bättre förutsättningar att ta hand om äldreomsorgen än landskapen, säger ordförande för Svenska pensionärsförbundet Ole Norrback.

Pensionärsförbundet anser att servicen ska vara så decentraliserad som möjligt medan sakkunskapen får vara centraliserad.

– Om ansvaret för äldreomsorgen helt överförs till regional nivå måste man ändå ha kvar en lokal organisation. Då vi redan har kommunerna som kan sin sak och har den lokala kännedomen är det dumt att bygga upp något nytt längre bort från klienten, säger Norrback.

Också samarbetet med olika föreningar och organisationer försvåras om ansvaret flyttas längre bort.

– Föreningar aktiverar äldre på ett bra sätt.

Pensionärsförbundet har gett remissvar till social- och hälsovårdsministeriet och önskar att regeringen ännu skulle ta sitt förnuft till fånga och låta kommunerna sköta äldreomsorgen och långtidsvården.

Norrback får medhåll av Martti Korhonen, som är ordförande för finska pensionärförbundet Eläkäläiset ry.

– Om beslutsfattandet flyttas längre bort brukar läget förvärras för individen. Äldreomsorgen ska följa principen om närhet och man måste ha god kännedom om de äldres tillstånd. Det är naturligt att kommunen bäst kan garantera det. Istället för att bygga upp nya byråkratiska förvaltningar måste det kunnande som finns i kommunerna stärkas, säger Korhonen.

Han anser att det nog finns skäl till oro om ansvaret flyttas för långt bort från individen.

– Inom barnskyddet finns många horribla exempel hur det kan gå.

Högre krav på hemvården

Regeringens målsättning är att flera äldre ska bo hemma så länge som möjligt. Att bo hemma längre ställer ökade krav på hemvård, intervallvård och på de närstående.

– Om förvaltningen flyttas längre bort blir det svårare att bo kvar hemma. Men också hemvården ska enligt lagen vara individuellt anpassad och lokal. Därför måste den vara lokalt förankrad, säger Norrback.

Lagen om äldreomsorg har hittills tryggat att de äldre får tillräcklig vård hemma och får anstaltvård om så behövs. Huruvida man alltid lyckats med det är en annan diskussion.

Korhonen är också bekymrad över regeringen håller på att försvaga lagstiftningen. Regeringen planerar minska personaldimensioneringen till 0,4 vårdare per boende.

– Det är en enorm risk man tar. Regeringen håller på att skrota hela idén med lagen om äldreomsorg och principen att det ska finnas en så mänsklig dimension som möjligt i vården.

Åt regeringens digitaliseringeiver skrattar Korhonen, som har personlig erfarenhet av hemvård, cyniskt.

– Tekniken kan inte vara ett medel som man ersätter mänsklig kontakt med. För många äldre är besöken av närvårdaren den enda dagliga mänskliga kontakten. Det behövs mänskliga händer som vårdare den äldre.

Läs också:

De tror inte på digitala lösningar: ”Mänsklig kontakt viktigast!”

”Ansvariga måste ha lokal kunskap”

Regeringen: utveckla närstående- och hemvård

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Det finns ingen ålder för vem som behöver vård. Den varierar från ca. 54-94, ibland undantag yngre eller äldre. Närvårdare behövs. Maskiner kan inte ersätta ett människohjärta.