Migrationsverkets beslut att inte öppna en flyktingförläggning i Pargas kom som en fullständig överraskning för Pargas.

Stadsdirektör Patrik Nygrén konstaterar att det aldrig är ett lätt projekt att öppna en flyktingförläggning, med invånarnas osäkerhet och motstånd, men i Pargas hade man kommit långt med de här frågorna.

I slutändan är staden ändå bara en hyresvärd. Man kan inte påverka Migrationsverkets beslut eller behovet av flyktingförläggningar.

– Nu är det upp till politikerna i Pargas att göra en nypositionering, säger Nygrén. Stadsstyrelsen ska på sitt nästa möte ta ställning till kvotflyktingar, något som vi gör årligen, men nu har vi en bra beredskap. Det är ändå upp till politikerna att bestämma om vi vill ha fler kvotflyktingar istället.

Pargas stad hade erbjudit Norrgårds som flyktingförläggning. Man har i snabb takt gjort förberedelser, planerat och utrymt huset, vilket har lett till en del arbete och kostnader. Stadsdirektör Patrik Nygrén har också hunnit anställa två lärare, som nu troligen inte behövs.

Staden var genast på måndagen i kontakt med Migrationsverket och fick bekräftat att det högst troligen är ett slutligt beslut. Efter Migrationsverkets beslut avbröt Pargas genast konkurrensutsättningen och man slutade renoveringen och ombyggnaden av Norrgårds.

– Det känns ju lite märkligt, säger stadsdirektör Patrik Nygrén, men han förstår också Migrationsverkets sits. Situationen har förändrats i landet. Det har inte kommit lika många asylsökande, och det är ju bra. Vi ska hoppas att flyktingströmmen och -behoven minskar också på de områden där flyktingarna finns.