Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt planerar ett patienthotell i närheten av ÅUCS. Patienthotellet är menat för personer som inte behöver omedelbar vård.

Hotellet skulle byggas i anslutning till ett planerat parkeringshus på Keramikfabriksgatan i Åbo. Ett patienthotell beräknas höja kostnaderna för parkeringshushelheten med nio miljoner euro, vilket innebär en totalkostnad på 20 miljoner.

Sjukvårdsdistriktets styrelse behandlar planerna nästa vecka.