Sjukvårdsdistriktet delar ut utrustningen enligt det regionala behovet.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS ska genomföra de nationella upphandlingar som behövs i coronavirusläget meddelar Social- och hälsovårdsministeriet. Det här efter att HUS ingått ett avtal med ministeriet.

Huvudansvaret för upphandlingen av den utrustning som behövs ligger även i fortsättningen hos universitetscentralsjukhus, sjukvårdsdistrikt, kommuner och privata social- och hälsovårdsenheter. 

Syftet med avtalet är att säkerställa att till exempel testutrustningen är tillräcklig överallt i Finland.

HUS delar ut den upphandlade utrustningen i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar. Utrustningen delas ut enligt det regionala behovet.

Staten svarar för kostnaderna för upphandlingen, genomförandet av upphandlingsverksamheten samt dess lagenlighet.