Nytt avtal: HUS ska se till att det finns tillräckligt med coronatester

8.5.2020

Sjukvårdsdistriktet delar ut utrustningen enligt det regionala behovet.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS ska genomföra de nationella upphandlingar som behövs i coronavirusläget meddelar Social- och hälsovårdsministeriet. Det här efter att HUS ingått ett avtal med ministeriet.

Huvudansvaret för upphandlingen av den utrustning som behövs ligger även i fortsättningen hos universitetscentralsjukhus, sjukvårdsdistrikt, kommuner och privata social- och hälsovårdsenheter. 

Syftet med avtalet är att säkerställa att till exempel testutrustningen är tillräcklig överallt i Finland.

HUS delar ut den upphandlade utrustningen i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar. Utrustningen delas ut enligt det regionala behovet.

Staten svarar för kostnaderna för upphandlingen, genomförandet av upphandlingsverksamheten samt dess lagenlighet.