Social- och hälsovårdsministeriet har kallat stadsrådet Kari Nenonen till utredare av en särlösning för social- och hälsovården i Nyland. Utredningen görs i samarbete med kommunerna.

Enligt regeringsprogrammet ska regionala särdrag i den mån det är möjligt beaktas i social‐ och hälsovårdsreformen och i organiseringen av servicen. Som ett led i reformen av social- och hälsovården utreds en särlösning för Nyland. Särlösningen för social- och hälsovården kan gälla hela Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors.

Kari Nenonen svarar för samarbetet med kommunerna under processens gång. Nenonen har börjat träffa representanter för kommunerna, och kommunmötena fortsätter denna vecka.

Nenonen har varit stadsdirektör i Vanda och Uleåborg, vice vd i Kommunförbundet och direktör för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Kiuru och Paatero leder

Utredningen förankras i en styrgrupp och en uppföljningsgrupp. Styrgruppen drar upp riktlinjer för och utarbetra den slutliga rapporten och svarar för samordningen med social- och hälsovårdsreformen i övrigt. Uppföljningsgruppen, där varje nyländsk kommun är representerad, stöder styrgruppens arbete.

Ordförande för styrgruppen är familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och vice ordförande är kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero. I styrgruppen är alla regeringspartier företrädda, likaså de ministerier som sköter beredningen.

Till medlemmar av styrgruppen har kallats Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori, stadsdirektören i Vanda Ritva Viljanen, stadsdirektören i Esbo Jukka Mäkelä, stadsdirektören i Borgå Jukka-Pekka Ujula, kommundirektören i Mäntsälä Esko Kairesalo och verkställande direktören för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Juha Tuominen.

Kommunförbundets Sulonen konsult

Som konsulter i utredares arbete verkar sektorchefen för social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors Juha Jolkkonen, grundtrygghetsdirektören i Hangö Elisabeth Kajander, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts ledande överläkare Markku Mäkijärvi och Kommunförbundets ledande jurist Arto Sulonen.

Utredningen ska bli klar före utgången av 2019.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *