Målet med den nu aktuella anvisningen är att säkerställa social- och hälsovården under virusepidemin.

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att kommunerna proaktivt vidtar åtgärder för att stärka och upprätthålla verksamheten inom social- och hälsovården.

Detta ska göras i första hand genom att omorganisera arbetsuppgifter, köpa tjänster av privata tjänsteproducenter och organisationer samt rekrytera mer personal, skriver ministeriet i ett pressmeddelande.

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en anvisning som berättar vad som behöver göras för att förbättra funktionsförmågan inom social- och hälsovården innan arbetsplikten enligt beredskapslagen kan tas i bruk.

Arbetsplikten är den slutliga åtgärden för att trygga tjänsterna.

Ministeriet menar att kommunerna, genom att utnyttja digitaliseringen samt mobil- och distanskontakter, kan bidra till ett tillräckligt tjänsteutbud.

Målet är att säkerställa social- och hälsovårdens funktionsförmåga och en tillräcklig personalstyrka under virusepidemin och vid överbelastning av servicesystemet, skriver ministeriet och påminner om att även vården i andra brådskande sjukdomsfall samt social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå måste tryggas under epidemin.

Undantagsförhållandena får inte äventyra vården av långtidssjuka eller äldreomsorgen, slår ministeriet fast.

Ministeriet anvisning till kommunerna

Åtgärder för att förbättra funktionsförmågan inom social- och hälsovården under COVID-19-pandemin innan arbetsplikten enligt beredskapslagen tas i bruk

Exempel på samarbete med privata aktörer som tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster