Med de nya anvisningarna vill Social- och hälsovårdsministeriet minska ovissheten i kommunerna när det gäller hurdan arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte.

Kommunerna ska återuppta rehabiliterande gruppverksamhet från och med den 1 juni, meddelar Social- och hälsovårdsministeriet.

Fortfarande gäller dock de allmänna avstånds- och hygienanvisningarna för att förhindra coronavirussmitta.

Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar kommunerna att informera klienterna om de försiktighetsåtgärder som vidtas i verksamheten för att förhindra coronavirussmitta. Målet är att klienterna inte i onödan ska vara rädda för att delta i verksamheten.

De alternativa sätt som ersatt gruppverksamheten på grund av coronavirusutbrottet kan fortsätta till och med slutet av juli, men inte längre som den enda formen av arbetsverksamhet för klienten, skriver ministeriet.

Behovet av fysisk närvaro och personliga möten med klienten avgörs från fall till fall.

Rekommendationerna gäller till och med den 31 juli, och de avser endast specialarrangemangen för den tid epidemin pågår.

De nya anvisningar till kommunerna baserar sig på statsrådets principbeslut den 6 maj enligt vilket de offentliga lokaler som för närvarande är stängda öppnas kontrollerat och gradvis från och med den 1 juni som en följd av att epidemiläget har förbättrats.

Detta gäller även andra socialvårdstjänster som vanligen tillhandahålls i grupp. Sådana tjänster är till exempel gruppverksamhet inom social rehabilitering eller arbets- eller dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Ministeriet påminner om att kommunerna inte kan genom ett eget beslut avbryta arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte med hänvisning till coronaläget om inte smittskyddsmyndigheterna fattar ett lokalt beslut om detta med stöd av smittskyddslagen. 

I samband med att regeringen förbjöd sammankomster med över tio personer stängde många kommuner verksamhetsställen där det ordnats arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, men dessa restriktioner gäller inte tjänster och verksamhetsformer som tillhandahålls inom ramen för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och socialvårdstjänster.

Ministeriet vill alltså nu minska ovissheten i kommunerna när det gäller hurdan arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som kan ges under epidemin.

Ministeriet har till exempel uppmanat kommunerna att i samarbete med organisationer och andra aktörer ta fram alternativa sätt att genomföra arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.