Coronasituationen varierar i Nyland, men Social- och hälsovårdsministeriet vill att de nyländska kommunerna håller samma linje.

De nyländska kommunerna och städerna har idag mötts för att under familje- och omsorgsminister Krista Kiurus (SDP) ledning gå igenom coronasituationen i Nyland. Det här med anledning av det kraftigt ökande antalet fall som koncentrerar sig främst till Helsingfors.

Grankullas stadsdirektör Christoffer Masar säger att det var ett bra möte, som gav alla en gemensam lägesbild. Social- och hälsovårdsministeriet sänder idag rekommendationer till kommunerna om hur de kan agera för att stävja smittspridningen.

Finns det föreslagna åtgärder som Grankulla inte använt sig av hittills?

– För stadens del handlar det främst om att tillfälligt stänga olika faciliteter och troligen också om att för gymnasiernas del övergå till distansundervisning. Vi har tidigare bland annat begränsat antalet personer som får finnas i idrottslokaler samtidigt. Nu handlar det om att för en viss tidsperiod stänga dessa. På torsdag möts koordineringsgruppen för de stora städerna i Nyland för att diskutera detta. Grankulla får information från det mötet och vår beredskapsgrupp möts senare på torsdagen för att gå igenom ministeriets anvisningar och de större städernas linjedragningar. Vi kommer sannolikt att följa samma linje. Det var ett önskemål från ministeriet att även om situationen varier i Nyland så är åtgärder viktiga i alla kommuner, med tanke på det försämrade läget i Helsingforsregionen och med tanke på att folk rör på sig.

Ser du själv att rekommendationerna är motiverade?

– Det börjar vara motiverat. I Grankulla hade vi en lugn sensommar. Under hösten har det dykt upp enstaka fall men under den senaste dryga veckan har de blivit fler. Med tanke på epidemins potential till exponentiell tillväxt i antalet fall är det befogat att vidta åtgärder innan situationen är utom kontroll. Vi kommer sannolikt att vidta åtgärder från och med måndag nästa vecka.

Christoffer Masar är stadsdirektör i Grankulla.

Finns det en uppfattning om hur länge restriktionerna är i bruk?

– Det talas nu om mitten till december. Det betyder inte att vi har en kristallkula och att allt är under kontroll om tre veckor, enbart att vi ser hur läget är då och fattar beslut om åtgärderna fortsätter eller kan trappas ner.

Avspeglade mötet idag en kollektiv krismedvetenhet eller finns det kommuner som upplever att de inte behöver följa rekommendationerna?

– Helt klart så varierar situationen i Nyland, speciellt om man jämför fall per 100 000 invånare. Det finns kommuner i utkanten av Nyland som inte haft fall på flera veckor. Kommundirektörerna där förstår vikten av åtgärderna men vill också att myndigheterna motiverar klart och tydligt för invånarna varför de behövs. Det är viktigt att det finns en allmän acceptans av restriktionerna för att de ska följas. Jag tror inte att det här är ett problem i Grankulla.

Efter ministerarbetsgruppens möte i går gick en del ministrar ut och krävde skärpning av de nyländska kommunerna. Har det funnits brister i kommunikationen mellan kommunerna och statsmakten?

– Dialogen har inte varit den bästa. Regeringen har agerat lite väl mycket via pressen, istället för att direkt ta kontakt med kommunerna om de upplevt att saker inte skötts rätt. Det är inte till någons fördel att käbbla i nyhetsmedierna.