Från och med fredag ska rederierna inte längre sälja biljetter för persontrafik.

För regeringen är det viktigt att hitta lösningar som respekterar landskapet Ålands självstyre, sa justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) på regeringens presskonferens på tisdag morgon.

Vårdpersonal som kommer från Sverige till Åland för att bistå i arbetet med coronavirusutbrottet måste sitta i karantän i två veckor.

Henriksson underströk att alla beslut som fattas måste vara jämlika. För att trygga att Åland har tillräckligt med vårdpersonal har regeringen ålagt Social- och hälsovårdsministeriet att se till att verksamheten vid Ålands sjukhus tryggas i samarbete med Ålands landskapsregering.

Behövliga läkare skickas från fastlandsfinland till Åland, och det säkerställs att den personal som kommer till Åland har tillräckliga kunskaper i svenska, heter det i ett pressmeddelande. FinnHEMS-helikoptern i Åbo betjänar också Åland. Piloterna på den sjukvårdshelikopter som står till Ålands förfogande hör till den personalgrupp som inte behöver hålla sig i karantän i 14 dygn.

Rederierna slutar sälja biljetter

Regeringen rekommenderar att rederibolagen med trafik till Finland från Sverige, Estland och Tyskland slutar sälja biljetter inom persontrafiken när det gäller fartyg som avgår den 11 april eller senare, med undantag för gods- och frakttrafiken.

Rekommendationen gäller till och med den 13 maj 2020.

Anna-Maja Henriksson sa ändå på tisdagens presskonferens att ålänningar ska ha möjlighet att ta sig hem med flyg eller färja.

– Den här lösningen känns jobbig och väcker känslor men målsättningen är att hindra spridningen av viruset, sa Henriksson.

Annan nödvändig och motiverad persontrafik med reguljärflyg från Stockholm, Helsingfors och Åbo till Mariehamn fortfarande möjlig. Med ”annan nödvändig trafik” avses sådant arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen och som inte kan skjutas upp.

Efter att riktlinjerna har verkställts är det fortfarande möjligt att säkerställa att den globalt sett kritiska produktionen av utrustning för hälso- och sjukvården fortsätter på Åland. Nödvändig pendeltrafik är fortfarande möjlig, med iakttagande av karantänanvisningarna.