Stadens överläkare tycker att det är märkligt att ställa offentlig och privat vård i ett motsatsförhållande.

För två år sedan började Lovisa köpa läkartjänster för intensifierade serviceboenden av vårdbolaget Attendo. Beslutet togs efter att stadens egna läkarresurser inte längre räckte till.

Nu köper Lovisa servicen av Terveystalo, som köpt Attendos verksamhet i Finland.

Ännu i oktober i fjol sa överläkare Katariina Borup till Kuntalehti att Lovisa avsikt är att återta verksamheten, bara resurserna fås i skick. Men i praktiken har Lovisa inga planer på att sluta lägga ut sin verksamhet på entreprenad – snarare tvärtom. Staden har beslutat utvidga utkontrakterandet och en ny upphandling är på gång.

– I en idealvärld vill den offentliga hälsovården sköta, och klarar av att sköta, alla sektorer själv. I praktiken är det inte möjligt med nuvarande resurser, säger Borup.

Borup upplever motsatsförhållandet mellan den offentliga och den privata sektorn som märklig. Som läkare inom den offentliga sektorn hör hon till dem som stödjer en stark offentlig sjukvård. Men det finns situationer där det är vettigt att lägga ut verksamheten på entreprenad, säger hon.

– Jag hoppas att det offentliga fungerar också i framtiden. Men jag ser inte att det handlar om en antingen-eller-situation.

Enligt Borup är det vettigt att fundera på vilka helheter som kan lösgöras från övrig vård och upphandlas. Till exempel kunde utvärderingsbesök till ögonläkare skötas snabbare och lättare som köptjänster.

I dagsläget köper Lovisa också missbrukarvårdens läkartjänster, då dessa tjänster utgör ett expertkunnande i en helhet som är frikopplad från annan primär- och specialiserad sjukvård.

Artikeln är en översättning av Kuntalehtis artikel Loviisa laajentaa ulkoistuksia – ”Ideaalimaailmassa julkinen terveydenhuolto hoitaa kaikki sektorit itse. Nykyresursseilla tämä ei ole realistista”