Formuleringen om att samjouren vid Raseborgs sjukhus ska stänga efter sommaren ströks under måndagens möte då Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS styrelse sammanträdde. En arbetsgrupp ska utreda sjukhusets framtid.

I tidigare beredningstexter skrev chefsöverläkare Markku Mäkijärvi att det är sannolikt att samjouren vid Raseborgs sjukhus stänger efter sommarperioden. Den formuleringen ströks under mötet och istället heter det nu att det finns en risk för att samjouren kan stänga.

— Det var en liten arbetsseger. Det är inte uteslutet att jouren måste stängas, men nu finns det inte längre som en utgångspunkt för utredningen. Få se bara hur långt det bär, säger styrelsemedlem Björn Månsson.

Det stora problemet för samjourens överlevnad är bristen på läkare, i synnerhet anestesiläkare.

— Jag hoppas att operationsverksamheten kan fortsätta. Det gäller för Raseborg att hitta nischer, eventuellt mindre avancerade operationer, för att kunna överleva, säger Månsson.

Utreds av både tjänstemän och politiker

Sjukhusets framtid ska utredas i höst av en arbetsgrupp och en politisk styrgrupp, som ska utreda en ny slags verksamhetsprofil för Raseborgs sjukhus till och med slutet av 2019.

Utredningen ska fastställa vilken typ av närservice som är viktigast för invånarna i området, kartlägga alternativa sätt för att bäst stödja primärhälsovården och kundorienteringen samt sammanställa ett förslag för hur kostnaderna för den specialiserade sjukvården inom området håller samma nivå som HUS medlemskommuner i snitt.

Därtill sammanställer arbetsgruppen en plan för genomförandet av den nya verksamhetsmodellen där både en tidtabell och språklig konsekvensbedömning ingår.

Arbetsgruppen ska bestå av de tre kommunernas grundtrygghets- och social- och hälsovårdsdirektörer, sjukhusets ledning och representanter från nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde.

Dessutom tillsätts en politisk styrgrupp med representanter från de tre kommunerna, dvs. Hangö, Ingå och Raseborg.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *