Kommunerna uppskattar att antalet barnskyddsanmälningar har ökat under hösten, jämfört med tiden innan coronavirusutbrottet. Epidemin befaras ha långsiktiga konsekvenser för barns och familjers välmående.

Institutet för hälsa och välfärd THL har tillsammans med Centralförbundet för barnskydd kartlagt hur barnskyddsarbetet påverkats av coronaepidemin och de begränsningar som viruset orsakat. När samhället stängde ner under våren väcktes oro över att familjernas nöd går obemärkt förbi, skriver förbundet i ett pressmeddelande.

I 42 procent av de 41 kommuner som svarade på enkäten uppskattar man att barnskyddsanmälningarna ökat under hösten, jämfört med tiden innan virusutbrottet. Över en tredjedel av kommunerna uppger att barnskyddets klienter har blivit flera.

Det är främst polisens och skolornas barnskyddsanmälningar som har blivit fler. De vanligaste orsakerna är att problemen med interaktion inom familjerna ökat (71 procent), att föräldrarnas ork försämrats (66 procent), familjernas ekonomiska problem (66 procent) och problem med barnens skolgång (61 procent).

Hur epidemin påverkat antalet barn som placeras utanför hemmet är svårt att bedöma eftersom detta antal ökat under de senaste åren. Av de kommuner som svarade på enkäten uppgav 66 procent att epidemin kommer att synas på lång sikt i antalet omplacerade barn. 39 procent av kommunerna svarade att omplaceringarna redan nu ökat på grund av virusutbrottet och åtgärderna att begränsa det.

En ljusglimt är att kontakten med familjerna blivit bättre under hösten, jämfört med situationen i våras. Under våren upplevde 90 procent av enkätdeltagarna att den här kontakten var utmanande, att jämföra med 24 procent under hösten.

Det som efterlyses av omhändertagande enheter är tydligare nationella riktlinjer för hur möten mellan omplacerade barn och deras närmaste ska ordnas i en epidemisituation. Vanligt är att dessa möten inhiberas på grund av restriktionerna, och många upplever att familjearbetet är svårt att genomföra på distans.

Över hälften, 55 procent, av kommunerna som svarade på enkäten uppger att det är svårt att göra helhetsbedömningar av klientfamiljernas situation, då familjerna inte har velat, eller kunnat, träffa socialarbetare på grund av smittorisken.

Det här påverkar också tillgången till barn- och ungdomspsykiatrin, uppger 59 procent av kommunerna.

THL och Centraförbundet för barnskydd betonar vikten av att servicesystemet fungerar som en helhet, då barnskyddets klienter behöver olika typer av stöd. Om barnfamiljernas behov inte kan bemötas nu kommer behovet av barnskyddets tjänster att öka längre fram, heter det i pressmeddelandet.