Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt går nu med i det nationella patientdataarkivet.

Det betyder att alla personer över 18 år kan läsa sina patientuppgifter via webben.

I det nationella arkivet sparas patientuppgifter och uppgifter om vaccination och medicinering. Laboratorieresultat ska också införas i databasen, men den funktionen införs i ett senare skede.

Alla uppgifter sparas också i sjukvårdsdistriktets eget patientdatasystem.

Funktionen träder i kraft från och med onsdagen den 12 augusti 2015.

Adressen till nättjänsten Kanta är

www.kanta.fi/sv
. Man loggar in med webbankskoder, ett elektroniskt ID-kort eller med mobilcertifikat.

På sidorna kan man ge samtycke till eller förbjuda användningen av patientuppgifterna vid olika enheter inom hälso- och sjukvården.

Reformen var omfattande

Överföringen av patientuppgifter till det nationella arkivet kom igång i Egentliga Finland i april 2014. Nu har alla hälsovårdscentraler i landskapet och alla sjukhus inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt anslutit sig till det.

Åbolands sjukhus anslöt sig till arkivet i juni.

Patienter har nytta av den nationella tjänsten också då de rör sig i olika delar av landet.