Samkommunens dagverksamhet har stängt, likaså undersökningsavdelningen i Pargas.

Kårkulla samkommun, som producerar specialomsorg för de tvåspråkiga kommunerna, har vidtagit åtgärder för att skydda sina brukare från coronaviruset, av vilka många hör till riskgruppen.

– Redan ett A-virus kan vara farligt för våra brukare, säger samkommunens direktör Sofia Ulfstedt. Vi har erfarenhet och beredskap sedan tidigare, men den här situationen är övergripande och otrolig.

Ulfstedt säger att utmaningen ligger i att skydda brukarna och personalen och samtidigt ha tillgång till tillräckligt med personal.

– Det känns som att vi har kontroll i den mån det går. Vi tar till kreativa lösningar och har flyttat personal från dagverksamheten, som har stängt, till boendeenheterna. Där splittrar vi verksamheten i mindre grupper för att minska risken för smittspridning. Vi har lyckats mobilisera oss snabbt men förstås finns det en rädsla att om smittan sprids bland brukare och personal så blir det svårt att få verksamheten att rulla.

Beredskapslagen möjliggör att arbetstider kan töjas, och det gäller också Kårkulla samkommun som kan verkställa en nödparagraf och förlänga personalens arbetstid om nödvändigt.

Inte uteslutet att kö uppstår

I dagsläget tillåts inga besök på samkommunens boendeenheter. Ulfstedt säger att en del brukare inte hör till riskgruppen, klarar sig själva och behöver på så sätt ingen extra tillsyn. Men bland brukarna finns många äldre och personer med fysiska nedsättningar och sjukdomar. Dessa kräver extra handledning och hjälp av personalen, till exempel med hygienen.

Restriktionerna gäller också nya brukare. Ingen flyttar in till boenden, men inte heller ut eller mellan boenden.

– Men alla fall är enskilda och vi är i kontakt med kommunerna och de anhöriga och om nödvändigt kan vi ta emot nya brukare.

Ulfstedt säger att antalet brukare är relativt lågt. Hur lång kö som uppstår till samkommunens boendeenheter beror på hur länge den situation som coronaviruset orsakat pågår. Till undersöksavdelningen i Pargas, dit inga nya brukare skrivs in fram till 13.4, kommer en kö att uppstå, säger Ulfstedt.

Samkommunen har alltså stängt dagverksamheten eftersom den samlar brukare från olika boenden. Istället har verksamheten flyttats till boendeenheterna, och personalen med den.

Kårkulla har en pandemigrupp som följer med situationen och gör upp riktlinjer enligt den.

– Vi lever från dag till dag och direktiven kan ändra, säger Ulfstedt.

Här är Kårkulla samkommuns riktlinjer för verksamheten.