– Landskapen kan fortfarande bolagisera sin verksamhet om de vill, säger  regeringsråd Pekka Järvinen   från Social- och hälsovårdsministeriet. Utkastet till den nya valfrihetslagen skickas på utlåtanderunda på fredagen bara översättningarna av materialet hinner bli klara.

Efter att grundlagsutskottet i somras pekade på flera problem i vafrihetslagen har lagen nu beretts på nytt. Det nya utkastet blev klart i slutet av oktober och skickas nu på utlåtanderunda.

– Lagen har beretts på nytt av tjänstemännen och vi har rättat till det som grundlagsutskottet kritiserade, säger  Pekka Järvinen från Social- och hälsovårdsministeriet då han besöker Kommunförbundet.

De största ändringarna gäller landskapens bolagiseringstvång som nu har slopats, tidtabellen som har förlängts och kundsedlarna som endast landskapets affärsverk nu kan dela ut.

Järvinen talade på en tillställning för landskapens förändringsledare och andra sakkunniga. Kundsedlarna och hur de ska användas väckte en hel del frågor.

I den nya lagen är det bara landskapets affärsverk som kan dela ut kundsedlar. Med kundsedeln kan man av en privat tjänsteproducent skaffa sådana tjänster som anges i lag och som landskapet har beslutat att kundsedlar kan användas för. Kunden kan välja en tjänsteproducent från vilket landskap som helst så länge som producenten är godkänd av något landskap.  Om kunden inte vill ha en kundsedel, får han eller hon tjänsterna vid landskapets affärsverk eller på något annat sätt som köpt tjänst.

En fråga från publiken handlade om hur landskapen ska bete sig ifall landskapet också vill kunna ta emot patienter som valt kundsedlar. Som exempel nämndes om landskapet vill specialisera sig på något visst område och ta emot patienter från hela landet, på motsvarande sätt som t.ex. ledptotsessjukhuset Coxa Oy idag fungerar inom specialsjukvården.

– Det finns inget som hindrar landskapen från att bolagisera sin verksamhet om de vill vara med och erbjuda service som kunderna kan välja med kundsedlar, säger Järvinen.

– Men här finns många frågor gällande detaljerna kring kundsedlarna och vi har säkert skäl att ordna flera seminarier om dem.

De viktigaste ändringarna i det nya utkastet till valfrihetslagen:
 • Landskapet behöver inte bolagisera sina egna social- och hälsocentraler
  och mun- och tandvårdsenheter:
  • Landskapets affärsverk ska ha en egen social- och hälsocentral och
  mun- och tandvårdsenhet.
  • De kan finnas i samma affärsverk som övriga tjänster, eller så kan
  landskapet ha separata affärsverk för dem.
 •  Valfrihetssystemet träder i kraft stegvis från och med 2020.
 •  Social- och hälsocentralernas tjänsteutbud har ändrats, bl.a. ska
  socialservice fås endast från affärsverket.
 •  Endast landskapets affärsverk kan bevilja kundsedlar, och
  bestämmelserna om kundsedlarna har preciserats.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *