Beredskap finns att förlänga begränsningen, meddelar samordningsgrupp.

Helsingforsregionens samordningsgrupp för coronaviruset har dragit upp riktlinjer för nya rekommendationer och begränsningar för att hindra spridningen av epidemin.

Riktlinjerna är en reaktion på hotet att epidemin sprids och att social- och hälsovården överbelastas, skriver Helsingfors stad på sin webbplats. Rekommendationerna och begränsningarna är på viss tid, men fortsätter vid behov.

Förberedelserna baserar sig på den epidemiologiska lägesbilden och en helhetsbedömning.

Smittan sprids för närvarande i synnerhet i hem och vid sociala kontakter mellan närstående, vid privata fester och evenemang, på arbetsplatser och vid hobbyverksamhet. Eftersom färre än hälften av smittkällorna går att spåra är det nödvändigt att begränsa de sociala kontakterna utöver de riktade åtgärderna.

Tre veckor med strängare begränsningar och rekommendationer kan förhoppningsvis stoppa spridningen av epidemin i området. Om så inte är fallet, finns det beredskap att förlänga begränsningarna och rekommendationerna, menar samordningsgruppen.

Utöver Helsingfors, Esbo och Vanda inför också Grankulla begränsningar och rekommendationer enligt samordningsgruppens riktlinjer.

Läs om de nya begränsningarna här.