Kimitoöns kommundirektör Anneli Pahta föreslår att kommunen tar emot en grupp på cirka 20 nya flyktingar vid årsskiftet. Kommunstyrelsen tar ställning till frågan på mötet nästa tisdag.

Enligt förslaget skulle det handla om 4-5 syriska flyktingfamiljer. Förutsättningen är att staten inte märkbart minskar på det ekonomiska stödet som ges till kommuner som tar emot flyktingar.

Enligt förslaget ska integrationen ske på finska.

Enligt kommunen har integrationen av de 20 syriska kvotflyktingar som anlände i februari lyckats bra. Tanken är att de flyktingar som anlände i februari kunde vara till stöd ifall kommunen väljer att ta emot fler flyktingar.

Förutsättningarna för fortsatt flyktingmottagning bedöms som goda. I Dalsbruk finns lediga bostäder och det finns rum för flera barn inom dagvården i området.

Kommunfullmäktige har sista ordet i frågan.