I de så kallade sextettstäderna är hemvård den vanligaste vårdformen för äldre.

Nästan varannan person över 85 i Finlands sex största städer använder någon form av äldrevård. Det här framgår av den rapport som sextettstäderna — alltså Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg och Åbo — publicerat.

I dessa städer använde 46,8 procent av över 85-åringarna städernas service. För personer över 75 är siffran 23,5 procent. Det här tyder på att behovet av äldrevård ökar märkbart för personer över 85.

Den vanligaste vårdformen är regelbunden hemvård, som används av var tionde person över 75. Långvarig institutionsvård används av endast 1,3 procent i den åldersgruppen. Trenden är också att behovet av dygnet runt-vård sjunkit de senaste fem åren. Istället har det intensifierade vårdboendet ökat.

I de sex städerna uppgick social- och hälsovårdskostnaderna för personer som fyllt 75 år till sammanlagt 1,5 miljarder euro i fjol.