Färdcentralen Västra Nyland, som inleder sin verksamhet i början av 2020, har fört en bred beredning för att förbättra färdtjänsterna från Esbo till Hangö efter att den nya taxilagen trädde i kraft. Nu ska regeringen se över konkurrensutsättningen.

Esbo stads social- och hälsovårdsnämnd har godkänt färdtjänstdirektiven för seniorer och funktionsnedsatta som börjar gälla från och med nästa år.

Färdcentralen Västra Nyland, som inleder sin verksamhet i början av 2020, sörjer för färdtjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning. Kommunerna som omfattas är Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Raseborg, Hangö, Lojo, Högfors och Vichtis.

Esbo godkände tjänstens direktiv den 13 juni. Sjundeå och Ingå godkände färdtjänstens direktiv redan i mars, medan Grankulla, Lojo, Kyrkslätt, Raseborg och Hangö, samt vård- och omsorgssamkommunen Karviainen behandlar ärendet i augusti och september.

Verksamheten har planerats i samarbete med både användare, äldreråd och råd för personer med funktionsnedsättning. Våren 2019 ordnades 13 öppna diskussionsmöten och flera verkstäder, uppger staden i ett pressmeddelande.

– Människor som använder färdtjänsterna har deltagit i beredningen på ovanligt bred front. Den nya instruktionen är klarare än den gamla och gör tillgången till tjänster jämlikare i Västra Nyland, säger handikappchefen i Esbo Anu Autio.

De första användarna får pröva på tjänsten i slutet av 2019.

– Först gör vi ett pilotförsök där en grupp utvecklarklienter testar tjänsten. När testen visar att tjänsten fungerar, börjar vi ta i bruk den stegvis år 2020, berättar projektchef Pasi Ojaniemi.

Nya regeringen reviderar

I det nya regeringsprogrammet står det att det ska utredas hur Folkpensionsanstaltens och kommunernas färdtjänst fungerar med tanke på den nya taxilagen och behövliga ändringar ska göras.

Enligt Kommunikationsminister Sanna Marin (SDP) har den nya taxilagen gett upphov till befogad kritik och regeringen kommer nu att utvärdera taxilagen igen och göra rättelser där det är möjligt.

— Lagen har försämrat tillgången till taxibilar, priserna har stigit och det har varit stora problem med Fpa-skjutsar. Dit hör också frågor om den gråa ekonomin och människors trygghet, säger Marin till Yle.

Bekant chaufför kan vara livsviktigt

Intresseorganisationen FDUV har varit med och upplyst  Esbo om vilka saker som är viktiga för personer med funktionsnedsättning vid utformandet av den nya färdcentralen.

— Konkurrensutsättning är bra då den sköts grundligt och alla aspekter tas i beaktande. Men om den görs utan att man hör dem som berörs och lyssnar på vad de behöver så kan det gå åt pipan. I det här fallet har man verkligen försökt höra dem och det är en bra sak, säger Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare på FDUV.

Hemgård påpekar att det var först efter stor kritik som staden började involvera användarna i processen.

FDUVs verksamhetsledare Lisbeth Hemgård. Foto: FDUV/Sofia Jernström.

De två viktigaste sakerna FDUV lyfter fram är service på svenska och att säkerställa att extra känsliga personer har tillgång till samma chaufför.

— Chaufförerna måste förstå vilken målgrupp de har att göra med. Man ska kunna samordna så att det alltid finns en pool med chaufförer som sköter just de kunderna.

Trots den nya färdtjänsten är det näst intill omöjligt att eliminera problemsituationer. Hemgård tror ändå att servicen kommer att bli bättre i och med den nya färdcentralen.

— Vi har inte fått så mycket klagomål från Esbo, men däremot från Västnyland. Där var färdtjänsten dåligt arrangerad i början men nu har läget förbättrats.

Förr var det vilda västern

Det som har försvårat situationen i Västnyland efter den nya lagen är att antalet bilar har minskat. Lönsamheten på landsbygden är inte densamma som innanför Ring trean.

— Många säger att de inte är så lätt att få skjuts, säger social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg i Raseborg.

I Raseborg har det skett en märkbar inbesparing på cirka 200 000 euro sedan det nya systemet togs i bruk.

— Tidigare, före den nya taxilagen var det nog lite vilda västern. Tack vare att vi nu har förmedlingscentraler är det möjligt att övervaka och rapportera hur servicen fungerar. Vi har bättre kriterier nu, säger Öberg.

De brister som har påtalats i Västnyland handlar om att taxibilarna inte fått stanna för att göra korta avbrott, som att låta kunden gå via en bankomat eller handla.

— Nu har vi fått in ändringar i färdtjänstdirektiven och det är jätteviktigt speciellt för dem som bor ute på landet, säger Öberg.

Förlängde avtal med Lähitaksi

Den nya taxilagen trädde i kraft den första juli 2018 och efter det konkurrensutsattes  tjänsten som hör till kommunernas lagstadgade uppgifter.

Öberg håller med om att tjänstens användare fått vara aktivt med och utformat den nya färdcentralens verksamhet.

— Tanken var att de avtal vi har med grannkommunerna skulle upphöra den 30 juni i år. Men i och med färdtjänsten i Esbo inte blivit färdig, på grund av att verksamhetsdirektiven återremiterades i social- och hälsovårdsnämnden, har vi istället förlängt det nuvarande avtalet med Lähitaxi.

Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg behandlar de nya färdtjänstdirektiven på sitt möte den 5 september.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *