Deltagare i Kommunförbundets kommundirektörskonferens tog del av den nederländska revolutionen inom hemvården.

Den nederländska organisationen Buurtzorg har bevisat att högkvalitativ hemvård inte behöver hierarkier eller byråkrati. Konceptet har visat sig så lyckat att Buurtzorgs modell nu också finns i USA, Japan och Sverige.

– Häromveckan var jag i Finland, i Joensuu, för att presentera Buurtzorg, säger sjukskötare Madelon van Tilburg när hon träffar deltagare i Kommunförbundets kommundirektörskonferens, denna gång förlagd till Amsterdam med omnejd.

Från ett team till tusen

När Buurtzorg – som kan översättas till ”grannvård” – inledde sin verksamhet 2006 drogs hemvården i Nederländerna med problem som brutna vårdkedjor, små resurser och en missnöjd personal. Grundaren Jos de Bloks lösning på det här var att bygga en organisation bestående av team med utbildade sjukskötare.

Teamen är självständiga och ansvarar för hela processen, från planeringen av vården till själva utförandet av den. Organisationen har en administrativ del, så kallade back office, som tar hand om utbetalning av löner, räkningar och annan byråkrati, men Buurtzorg har inga chefer och ingen hierarki.

Buurtzorg har gått från ett team med fyra sjukskötare till tusen team med tiotusen anställda. Teamens ansvarsområde utgörs av grannskap med mellan fem och tiotusen invånare.

Allt utgår från klienten

van Tilburg säger att Buurtzorg närmar sig hemvården utgående från ”lökmodellen”, alltså ett synsätt på behovet av vård som utgår från klienten.
Utgångspunkten är att klienten ska göra allt det hen klarar av själv. När hjälp behövs ska stödet från de ”informella nätverken” undersökas, det vill säga hur släkt, vänner och grannar kan hjälpa till.

Buurtzorgs hemvård tar vid när dessa kartlagts. Det kan handla om lätt vård – korta besök, hjälp med mediciner och så vidare, som tar några minuter – och om mer krävande insatser. Det sista ”skalet” i modellen utgörs av tyngre medicinsk vård, sjukhusbesök och läkarkonsultationer.

Årets arbetsgivare flera gånger

– Buurtzorgs team har ett bra samarbete med sjukhusen och läkarna, säger van Tilburg.

Organisationsmodellen har också visat sig vara gynnsamt på andra sätt. Buurtzorg har utsetts till årets arbetsgivare i Nederländerna fem gånger, kundnöjdheten är i topp, liksom de anställdas eget välmående. Omkring 1 200 hemvårdare ansluter sig till Buurtzorg varje år.

Under kommundirektörskonferensen 28–30.9 besökte deltagarna också äldreboendet Pietershof i Hoorn, det nederländska kommunförbundet VNG i Haag och Pakhuis de Zwijger i Amsterdam, som ingår i stadens Smart City-nätverk.

Kommunförbundets kommundirektörskonferens ordnades 28–30.9 i nederländska Amsterdam, Hoorn och Haag. I den sistnämnda staden besökte deltagarna högkvarteret för det nederländska kommunförbundet VNG. På bilden, i mitten, VNG:s biträdande generaldirektör Pieter Jeroense och Kommunförbundets vd Minna Karhunen. Sammanlagt 25 personer deltog i konferensen. Av dem var 18 kommun- eller stadsdirektörer.