Enligt THL verkar kommuner som centraliserat sin sjukvård ha klarat situationen bäst.

Hälften av alla konstaterade fall av coronavirus finns i Helsingforsregionen, och en tredjedel av fallen i Helsingfors.

Det konstaterade Institutet för hälsa och välfärd THL:s ledning på en presskonferens på tisdag förmiddag.

THL rapporterar idag om 149 nya fall av coronavirus. Sammanlagt har 9 743 fall konstaterats. Det här är en ökning med 697 fall under den senaste veckan. I Helsingfors och huvudstadsregionen är epidemin i en accelereringsfas, konstaterar THL.

Främst är det unga personer i tjugoårsåldern som smittas. Smittorna kan härleds till sociala tillställningar som fester och nattliv på krogar. Regeringen möts senare i eftermiddag för att bland annat diskutera begränsningar av krogar och nattklubbars öppethållningstider.

På dagens presskonferens uppmanade THL:s direktör Mika Salminen och överläkare Taneli Puumalainen kommunerna på att vara förberedda på att trycket på sjukvården ökar. Väl förberedda kommuner har klarat av att stävja virusspridningen, sa Salminen.

Förutsättningarna i de olika kommunerna varierar. Enligt Puumalainen har kommuner som centraliserat sin sjukvård klarat situationen bäst, men det har också lett till ett vårdunderskott då primärvården och icke-brådskande vård uteblivit. Det här på grund av att vården skurits ner, men också för att människor inte uppsökt den i rädsla av att bli smittade.

Också vårdtjänster på distans har minskat, och vaccineringsnivån i Finland har sjunkit till följd av coronavirusepidemin.

THL:s budskap var trots allt att situationen kan hållas hanterbar, speciellt om inte bara kommunerna är förberedda utan också finländarna. Beredskap innebär bland annat god handhygien, att uppmärksamma säkerhetsavstånd eller bära mask om avstånden inte kan hållas och att inte gå någonstans förutom till provtagningar om man har sjukdomssymptom.