Det kan bli nödvändigt att omorganisera skolarbetet för att begränsa coronavirusets spridning, heter det i en gemensam rekommendation från Social- och hälsovårdsministeriet och Undervisnings- och kulturministeriet.

Den färska rekommendationen ges för att hindra att coronaviruset sprider sig och för att skydda yrkesutbildade personer och personer som hör till riskgrupper.

Enligt nuvarande uppgifter är coronavirussjukdomen (COVID-19) en risk särskilt för äldre och multisjuka personer.

Rekommendationen gäller arbetsgivarna och personalen inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken och utbildningen samt vid högskolorna både inom den offentliga och inom den privata sektorn.

Det normala skolarbetet kan ställvis behöva ordnas på annat sätt för att begränsa coronavirusets spridning, heter det i rekommendationen. I praktiken kan detta gälla till exempel ändringar i platser och sätt att ordna undervisning, sammanslagning av undervisningsgrupper, ändringar i arbetstiderna, distansundervisning samt beredskap att ordna stödundervisning för dem som blivit efter i studierna.

Ministerierna påminner om den gamla, grundläggande regeln: om du känner influensaliknande symtom eller andra symptom går du inte till skolan eller till en hobby.

Enligt rekommendationen ska anställda som har återvänt från resor i coronavirusets epidemiområde eller känner symtom på influensa stanna hemma med låg tröskel.

Ministerierna rekommenderar därtill att arbetsgivaren ger personalen möjlighet att genom en egen anmälan arbeta på distans så länge som det enligt arbetsgivaren är nödvändigt.

Regeringens rekommendationer (12.3).

Social- och hälsovårdsministeriets och Undervisnings- och kulturministeriets rekommendation.

THL:s webbsidor om conronaviruset.