Social- och hälsovårdsministeriet påminner om tjänsterna för asylsökande. Som regel ordnas socialservice som asylsökande behöver på en förläggning. Om det konstateras att ett asylsökande barn har behov av barnskydd, ansvarar kommunen för ordnandet av barnskydd.

Mottagningstjänsterna för asylsökande omfattar bland annat socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster. När problem upptäcks ska man sträva efter att stödja föräldrar i deras uppgift som fostrare och se till att åtgärderna medför så få skadliga följder som möjligt för barnet och familjen.

Ministeriet konstaterar att asylsökande barn med behov av barnskydd har rätt att få tjänster enligt barnskyddslagen. Kommunen har ansvaret för ordnandet av barnskydd, men kan i sin tur fakturera Migrationsverket för de kostnader som servicen inom barnskyddet har gett upphov till. I praktiken fakturerar kommunen den förläggning där den asylsökande är registrerad som klient.

Om kommunen vägrar att tillhandahålla asylsökande barn tjänster enligt barnskyddslagen, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) eller regionförvaltningsverken inleda tillsynsåtgärder.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, har givit ut Lastensuojelun käsikirja (på finska) med mer detaljerad information om barnskyddet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *