Antalet coronavirusfall har ökat oroväckande mycket

17.9.2020

Antalet nya coronavirusfall har ökat i Finland under den senaste veckan, meddelar Social- och hälsovårdsministeriet. Inom flera sjukvårdsdistrikt har flera inhemska smittokluster och smittkedjor konstaterats

Förekomsten av nya fall av coronaviruset på 14 dagar var 10,2 per 100 000 invånare och under den föregående tvåveckorsperioden (veckorna 34–35) 6,0 fall per 100 000 invånare.

Frekvensen har alltså ökat tydligt under de senaste veckorna.

Reproduktionstalet, alltså det förväntade antal personer som smittas av en patient som är sjuk om alla är mottagliga för infektionen, uppskattas för närvarande vara 1,20–1,25. 

Största delen av de nya fallen har konstaterats inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Förra veckan har nya fall och flera nya smittkedjor konstaterats bland annat i sjukvårdsdistrikten i Päijänne-Tavastland, Mellersta Finland, Södra Savolax och Birkaland.

Ministeriet noterar att i sjukvårdsdistrikt där befolkningsunderlaget är litet ökar ett litet antal nya smittfall frekvensen avsevärt.

Å andra sidan har smittorna kunnat spåras väl och smittkedjorna brytas i en del av de regioner där smittor konstaterats under de föregående veckorna. I vissa regioner har situationen varit lugn under en längre tid.

I cirka 47 procent av de nya sjukdomsfallen har smittan kommit från hemlandet och i cirka 7 procent från utlandet. Bakgrundsinformationen baserar sig på uppgifter som lämnats av 15 sjukvårdsdistrikt och som omfattar över 310 fall vecka 37.

Bland dem som smittats i hemlandet är smittkällan känd i cirka hälften av fallen. Smittor har förekommit i synnerhet på fritiden, i sociala kontakter i samband med hobbyer och studier.

I Finland har det fram till den 16 september 2020 konstaterats 8750 coronavirusfall. Sammanlagt 339 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats.

Antalet personer som tillfrisknat uppskattas vara cirka 7700, det vill säga över 85 procent av de konstaterade fallen av smitta. 

Antalet patienter som får sjukhusvård är fortsättningsvis litet: den 16 september 2020 vårdades sammanlagt 14 patienter på sjukhus, av vilka tre var i intensivvård. 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här