Landskapen borde ha rätt att beskatta, annars blir de bara statens förlängda arm. Den åsikten kommer fram då de västnyländska kommunerna uttalar sig om social- och hälsovårdsreformen.

Staten ska inte blanda sig i de kommande landskapens operativa verksamhet. Staten borde däremot dra upp de strategiska riktlinjerna. Ska landskapen ha något att säga till om på riktigt behöver de beskattningsrätt.

Det här är något flera västnyländska kommuner har tagit fasta på när de formulerat svar till staten om den planerade landskaps- och social- och hälsovårdsreformen.

Den senaste tiden har kommunerna filat på utlåtanden till staten om de två nämnda reformerna. Genomförs förändringarna står Finland inför några riktigt stora omvälvningar de närmaste åren. Till exempel kan cirka 220 000 kommunalt anställda flyttas från kommunen till ett landskap, det här på grund av att social- och hälsovård lyfts bort från kommunerna.

Alla kommuner ska lämna in sina utlåtanden till Social- och hälsoministeriet och Finansministeriet senast onsdagen den 9 november.