På hösten väntar ett uppdämt vårdbehov, befarar centralorganisationens medlemsförbund.

Centralorganisationen Akava och dess medlemsförbund inom social- och hälsovården säger att kommunernas varierande sätt att sköta primärvården under coronakrisen försätter patienter runt om i landet i en ojämlik ställning.

I ett pressmeddelande skriver Akava och medlemsförbundet att i en del kommuner har den förebyggande och rehabiliterande vården körts ner. Också vården för långtidssjuka har skrinlagts på grund av coronavirusutbrottet.

Samtidigt finns det kommuner som aktivt utvecklar andra vårdformer, menar fackförbundet och medlemsorganisationerna.

Bland dem som drabbas finns patienter inom mentalvården. Enligt Akava har den vården krympts på grund av den rådande situationen, fast situationen borde vara den omvända: när behovet ökar borde tillgängligheten till mentalvård förbättras.

Farhågan är nu, att på hösten väntar ett uppdämt vårdbehov, också på grund av nedskärningar som gjordes inom social- och hälsovården redan innan coronakrisen var ett faktum.

Sten på bördan är att kommunernas svaga ekonomi leder till anpassningsåtgärder, till exempel permitteringar. Om mindre företag inom social- och hälsovården dessutom drabbas av konkurs, på grund av att servicen tillfälligt körs ner, blir det svårare att återgå till ett normalläge, varnar Akava.

Akavas social- och hälsovårdsförbund vädjar till kommunerna att de inom de närmaste månaderna förbereder sig på ett växande vårdbehov, som uppstår när icke-brådskande vård nedprioriteras. I den situationen gör kommunerna klokt i att utnyttja den privata sektorns servicekapacitet, heter det i pressmeddelandet.

Akava vill att Social- och hälsovårdsministeriet anvisar kommunerna, sjukvårdsdistrikten och Folkpensionsanstalten att upprätthålla servicen på en så normal nivå som möjligt och att utveckla tjänster på distans. I annat fall kan utebliven primärvård skapa ytterligare kriser inom de närmaste månaderna, varnar Akava.