Budgetdiskussionerna skjuts fram ännu mer än normalt, på grund av den senarelagda valdagen.

Om grundlagsutskottets förslag godkänns i riksdagen så inleds kommunernas fullmäktigeperiod i augusti och inte i september, som var regeringens ursprungliga förslag.

Hur snabbt i augusti måste ett nytt fullmäktige sammanträda? Och hur är det i de mindre kommunerna, där fullmäktige möts varannan månad – kan deras första fullmäktigemöte ordnas i september?

Juha Myllymäki, som leder Kommunförbundets juridiska enhet, säger att det finns ett hårt tryck på att ett första möte ordnas snabbt.

– De nya ledamöternas mandat börjar direkt i augusti. Under den månaden måste man se till att en kommunstyrelse och andra beslutsfattande organ väljs.

Fullmäktiges viktigaste uppgift i augusti är uttryckligen att tillsätta medlemmar i dessa organ. Innan det måste fullmäktigegrupperna diskutera hur platserna fördelas. Personvalen är på agendan under det första fullmäktigemötet, och det gäller även platserna i samkommunala organ.

– Om utnämningarna förutsätter förändringar i förvaltningsstadgan måste beredningen ha gjorts innan det, säger Myllymäki.

Sommaren kräver alltså en hel del planering av fullmäktigegrupperna.

Augusti bättre än september

Kommunförbundets utredning visar att tidpunkten för fullmäktigeperiodens början delar åsikterna i kommunerna. Två tredjedelar av kommunerna stödjer att perioden inleds i september.

I Borgå tycker stadens finansdirektör Henrik Rainio att det är bättre att fullmäktigeperioden inleds i augusti än att skjuta fram den till september.

– Augusti är mycket bättre än september av den anledningen att tidpunkten är kritisk när det handlar för beredningen av budgeten. Också i vanliga fall är tidtabellen stram, och det finns inte mycket tid över. Tidigare har vi genomfört en ekonomiutbildning med nya ledamöter i juni. Nu skjuts den fram till augusti.

Henrik Rainio, finansdirektör i Borgå.

Rainio säger att så fort som beslutsfattarna har samlats, och det är klart i vilka nämnder de sitter, så kan utbildningen genomföras noggrannare. Kommunekonomi är komplicerat, och inte heller med en normal tidtabell är det lätt att sätta sig in i stora helheter.

– Utbildningen i basekonomi, och i budgeten, försöker vi genomföra under hösten.

Borgå förnyar den här utbildningen. Beslutsfattarna sitter inte i samma sal. Istället skräddarsys utbildningen så, att de kan ta del av den digitalt hemma. Staden har trots allt för avsikt att ordna ett gemensamt ekonomiseminarium för samtliga ledamöter.

Gamla strategin gäller ännu i höst

Enligt Rainio brukar fullmäktigeledamöterna delta aktivt i utbildningen, men att förstå balanseringskraven och ekonomins storlek är svårt. De flesta visar trots en vilja att försöka förstå.

Växer kommunernas ekonomidirektörers makt i en sådan situation?

– Det vet jag inte, men en sådan här situation betyder att är ekonomiärenden måste beredas grundligare än normalt. Det blir inte mycket tid över för politiskt beslutsfattande.

Han påpekar att mellan valår börjar beslutsfattarna föra de första budgetdiskussionerna i april och maj. Under ett valår inleds de diskussionerna senare än normalt, och i år alltså ännu något senare.

En stor utmaning, enligt Rainio, är att få med stadsstrategin i budgeten.

– Budgeten borde följa den nya strategin. I den här nya situationen kan arbetet med strategin inledas först på hösten, och uppdateringen av den dröjer till vintern eller början av nästa år.

Det betyder att Borgå fortsätter med sin gamla strategi under hösten.

– Å andra sidan tar den nuvarande strategin sikte på år 2030, så grundelementen är på plats.

Det här är en översatt och förkortad version av Kuntalehtis artikel.