Den 1 september föredras av kommunerna och det har Justitieministeriet tagit intryck av.

Efter att det stod klart att kommunalvalet senareläggs till den 13 juni har frågan om när den nya fullmäktigeperioden inleds diskuterats flitigt i kommunerna.

Justitieministeriet hade tidigare signalerat att fullmäktigeperioden kunde inledas den 1 augusti.

Kommunförbundet har bett kommunerna ge sin syn på saken, och Kuntalehti rapporterar att 62 procent av de kommuner som uttalat sig tycker att 1 september är att föredra framför 1 augusti.

Till Kuntalehti säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen att en fullmäktigestart i augusti skulle betyda att förberedelser och utbildningar inför den nya mandatperioden måste genomföras under semestertider.

Tidigare motiverade Justitieministeriet augustidatumet med att kommunerna måste ha kommit igång med sitt budgetarbete innan regeringens förhandlingar om budgetramarna inleds på hösten.

Nu verkar Justitieministeriet trots allt ha tänkt om. Valchef Arto Jääskeläinen säger till Kommuntorget att i det lagändringsförslag som ministeriet tagit fram är 1 september satt som start för den nya mandatperioden.

Förslaget är klart och kommer att överlämnas till riksdagen så fort det är översatt.

– Vi fick signaler från Kommunförbundet, via Finansministeriet, att septemberdatumet är bättre, säger Jääskeläinen.

Så det är i princip klart att fullmäktigeperioden inleds i september?

– Datumet finns i vårt förslag och vår politiska ledning har inte motsatt sig det, säger Jääskeläinen med hänvisning till justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).