Sannfinländarna gick framåt och petade ner SFP från positionen som största parti i Vasa valkrets. Båda partierna erhöll fyra mandat vardera. Den främsta förloraren var Centern som tappade ett mandat i valkretsen.

Med ett saldo på 21,3 procent av rösterna och ett ökat understöd på 4,2 procent blev valvinnaren Sannfinländarna störst i Vasa valkrets i årets riksdagsval.

Svenska folkpartiet tappade i sin tur 1,8 procent och föll ner till andra plats. Centern gjorde ett minusresultat på 2 procent. Samlingspartiet gick framåt med 2,5 procent. SDP backade med 1,7 procent medan KD noterades för ett plusresultat på 0,3 procent.

Av valkretsens 16 sittande riksdagsledamöter fick 13 förnyat förtroende. Sannfinländarna ökade sin representation från tre till fyra mandat medan det gick tvärtom för Centern.

Nya namn i granitborgen är sannfinländarna Anne Rintamäki och Pia Sillanpää samt Samlingspartiets Janne Jukkola.

Tre ledamöter föll ut ur riksdagen. Centerns Pasi Kivisaari, sannfinländaren Jukka Mäkynen och samlingspartisten Janne Sankelo lyckades inte nå ända fram denna gång.

SFP-riksdagsledamoten Mikko Ollikainen fick med 5391 röster förnyat förtroende i Vasa valkrets. (Foto: Riksdagen | Hanna Salonen)

Mikko Ollikainen fick nytt förtroende,
Anne Rintamäki gör debut i riksdagen

Med 5 391 erhållna röster lyckades Malaxbördige SFP-riksdagsledamoten Mikko Ollikainen ta sig över tröskeln till en andra mandatperiod.

– Jag är väldigt glad för att jag fick förnyat förtroende. Nomineringen och valkampanjen var annorlunda den här gången. Själv hade jag hoppats på fler röster, men var samtidigt medveten om det skulle gå neråt i viss mån. Att partiet varit med i regeringssamarbetet har bidragit till minskningen.

– Stämningen på fältet har varit en annan jämfört med fyra år sedan när vi var i opposition. Att fler människor lever under ett hårdare vardagsekonomiskt tryck står klart. Detta gäller alla åldersklasser, säger Ollikainen.

Inför den kommande mandatperioden poängterar Ollikainen att Finland är i behov av en höjd kunskapsnivå och bör därför inte tumma på utbildningarna.

– Ur ett nationellt perspektiv är det viktigt att satsa på fungerade samhällsfunktioner och tillgång till personal. Det pågående krigets effekter på Finland är likaså en nyckelfråga. Ur ett österbottniskt perspektiv är arbetskraftsrelaterad invandring av stor betydelse.

Mikko Ollikainen säger att regeringsbildningen knappast kan genomföras i en handvändning. Själv ser han gärna att SFP, ifall det nya regeringsprogrammet möjliggör detta, medverkar i den kommande konstellationen.

Vasabon Anne Rintamäki (Sannf), polis och privatföretagare till professionen, tar för första gången steget till riksdagen efter ett lyckat val som gav henne 5 492 röster.

Vasabon Anne Rintamäki är en av tre nya parlamentariker från Vasa valkrets. Rintamäki representerar Sannfinländarna sedan 2020.

– Det känns helt otroligt att jag fick så här många röster. Jag har haft en aktiv och synlig kampanj. Jag har fått stöd på orter som jag inte har besökt. Dessutom har folk meddelat att de röstat på mig efter att ha besökt valmaskinen.

För fyra år sedan ställde Rintamäki upp i riksdagsvalet för Centern och erhöll då cirka 1400 röster. 2020 bytte hon parti och anslöt sig till Sannfinländarna.

– Jag ogillade att Centern medverkade i vänsterregeringen. Som företagare i Vasa har det också varit en nackdel att representera Centern som av tradition har en svag ställning i staden.

Vilka är de viktigaste samhällsfrågorna att fokusera på framöver?

– Först och främst gäller det att få statsekonomin i skick och få bukt med skuldsättningen. Apropå socialskyddet måste det bli mera lönsamt att ta emot jobb. I stället för att satsa på ökad arbetskraftsinvandring bör man först vända blickarna mot 300 000 arbetslösa finländare, säger Rintamäki.

Mauri Peltokangas
återigen röstmagnet

Karlebypolitikern Mauri Peltokangas (Sannf) profilerade sig som den främsta röstmagneten i Vasa valkrets med 14 542 röster. Peltokangas överträffade samtidigt sitt kometresultat i valet 2019 då han samlade 13 114 röster.

Inom SFP-lägret minskade den populäre Vasaprofilen Joakim Strands understöd med över 3 000 röster denna gång. Centerns Mika Lintilä tog sig över ribban trots att han på skandalomsusat vis har figurerat mycket på löpsedlarna på sistone.

Valdeltagandet i Vasa valkrets landade på 73,4 procent vilket innebär en ökning med 4,8 procent jämfört med riksdagsvalet 2019 (68,6).

Flitigast att besöka valurnorna var man i Larsmo (85,3 procent), Pedersöre (82,9) och Korsnäs (82,4). Procentuellt sett fanns det flest soffliggare i Etseri (67,4), Kauhajoki (69,6) och Alavo (69,7)

Invalda i Vasa valkrets

Sannf (21,3 procent): Mauri Peltokangas (14 542), Juha Mäenpää (8 029), Anne Rintamäki (5 492) och Pia Sillanpää (3 776)

SFP (19,3): Anna-Maja Henriksson (12 629), Joakim Strand (7 065),
Anders Norrback (5 921) och Mikko Ollikainen (5 391)

Centern (17,9): Antti Kurvinen (6 815), Mikko Savola (6 747) och
Mika Lintilä (6 147)

Saml (14,2): Paula Risikko (8 349), Janne Jukkola (3 470)

SDP (11,7): Matias Mäkynen (6 617), Kim Berg (3 628)

KD (6,9): Peter Östman (6 438)

Källa: Yle