Regeringen meddelade i dag att begränsningen av trafiken till och från Nyland upphör i dag klockan 13 efter statsrådets möte.

Därmed finns det inga lagliga hinder för personer att ta sig till och från Nyland. Begränsningen infördes den 28 mars.

Statsminister Sanna Marin (SDP) uppmanade trots detta allmänheten att fortsättningsvis följa rekommendationerna och inte i onödan resa till eller från Nyland.

– Nu är inte tillfälle att åka till sommarstugan, sa Marin på regeringens presskonferens, men några direkta anvisningar till stugtäta kommuner hade statsministern inte.

Enligt Marin har regeringen fattat beslutet enhälligt, efter diskussion med social- och hälsovårdsexperter och med juridiska sakkunniga. Men hon uteslöt inte att nya begränsningar kan tas i bruk, om situationen utvecklas i en negativ riktning.

Också THL:s direktör Mika Salminen konstaterade att information om virusspridningen fortfarande saknas, och därmed är det svårt att göra långsiktiga bedömningar om hur Finlands väg ut ur epidemin kommer att se ut. I det här skedet är det klokast att stegvis lätta på restriktionerna, och om nödvändigt återinföra dem.

Bland det som fortfarande är ett frågetecken är varför viruset drabbar också personer som är vid god hälsa, alltså inte enbart dem som hör till riskgrupper. Med tanke på att också unga, friska personer som insjuknat i coronavirus behöver intesivvård är begränsad rörlighet fortfarande motiverat, var ett av budskapen under onsdagens presskonferens.

Isoleringen kan inte längre juridiskt försvaras

Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) upprepade Marins vädjan till finländarna, och tackade samtidigt de myndigheter som upprätthållit begränsningen till lands och havs. Ohisalo sa också att nedmonteringen av de fysiska hindren längs vägarna till Nyland kommer ta ett tag, även om begränsningen hävs idag.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) sa för sin del att undantagsförhållanden bara är möjliga om de är nödvändiga. När beslutet om isoleringen av Nyland togs vägde social- och hälsovårdsexpertisens råd tungt, sa Henriksson.

Det gjorde de nu också. THL och Social- och hälsovårdsministeriet konstaterar att begränsningen av trafiken till och från Nyland inte uppfyller den nödvändighet som beredskapslagen kräver, fortsatte Henriksson, men underströk att virusutbrottet fortfarande är ett allvarligt problem.

– Därför är det viktigt att fortsätta följa rekommendationerna. Vi ska inte resa onödigt och undvika närkontakt. Vi kommer snabbast vidare ut ur krisen när vi bär ansvar för att inte sprida viruset.

Under presskonferensen framgick också att begränsningen har haft effekt och dämpat coronavirusepidemin. Därför kan isoleringen av Nyland inte längre juridiskt försvaras. Dessutom har den utökade testningskapaciteten gjort att myndigheterna har bättre koll på hur coronaviruset sprids.

Det som också skett under de drygt två veckor som Nyland varit isolerat är att skillnaderna i antalet fall av coronavirusfall mellan landskapen har minskat, även om Nyland fortfarande har flest fall. Också stängningen av restaurangerna har haft inverkan, men de tydliga effekterna kommer att synas senare.

– Att finländarna följt rekommendationerna och begränsningarna har dämpat spridningen av viruset, slog THL:s direktör Mika Salminen fast. Det här har också gjort att Finlands intensivvårdskapacitet räcker till.