Förhandsröstningsperioden är undantagsvis två veckor.

President Sauli Niinistö har idag stadfäst lagen om senareläggningen av årets kommunalval.

Valet förrättas söndagen den 13 juni. Förhandsröstningen pågår från och med den 26 maj till och med den 8 juni och utomlands från och med den 2 juni till och med den 5 juni.

I år är förhandsröstningsperioden i hemlandet undantagsvis två veckor. Kommunerna har fått stöd för de extra kostnader som förlängningen medför.

De kandidatansökningar till kommunalvalet som redan lämnats in till centralvalnämnderna gäller fortfarande. Ansökningarna kan ändras och nya ansökningar kan lämnas in till och med den 4 maj.

Mandattiden för de fullmäktige som väljs i juni börjar den 1 augusti och fortsätter till utgången av maj 2025. Mandattiden för de fullmäktige som valts vid 2017 års kommunalval fortsätter till utgången av juli.