Staten ger över 6 miljoner euro till kommunerna för att täcka kostnaderna för senareläggningen och den förlängda förhandsröstningen.

Senareläggningen av kommunalvalet, från den 18 april till den 13 juni, diskuterades i riksdagen i går och ska ännu behandlas av grundlagsutskottet, men allt tyder på att valdagen skjuts fram.

Det som också är klart är att utgifterna för sommarens kommunalval ökar rejält, jämfört med valet 2017.

För fyra år sedan uppgick kostnaderna för Justitieministeriet till drygt 5,7 miljoner euro. I år kommer de att ligga kring 10 miljoner euro, säger Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman på Justitieministeriet.

– En del av de åtgärder som redan vidtagits för att begränsa smittspridningen kan utnyttjas i och med att valet senareläggs, men själva senareläggningen och förlängningen av förhandsröstningen bidrar till kostnadsökningen.

Vad gäller den förlängda förhandsröstningstiden – förslaget är att den blir två veckor, istället för en, mellan den 26 maj och den 8 juni – så orsakar den extra personal- och utrymmeskostnader.

I februari, när man fortfarande höll fast vid det ursprungliga valdatumet, utlovade regeringen 1,3 miljoner euro till kommunerna så att de kan ordna säkra kommunalval. Till den summan kommer nu ytterligare 5 miljoner euro. Det ska täcka utgifter som orsakas av den förändrade tidtabellen.

– Kommunerna betalar inte för dessa utgifter. På så sätt är det ett undantag, säger Huotarinen.

I vanliga fall betalar Justitieministeriet för postavgifter, datasystem och material, men kommunerna ersätts inte i övrigt för utgifter som valet orsakar.

Att ordna val har genom åren blivit dyrare, säger Huotarinen, men årets stora kostnadshöjning är ett undantagsfall.

De betydligt högre kostnaderna beror också på att ungefär 150 000 anmälningar om rösträtt i valet hann sändas ut innan beslutet om att skjuta fram kommunalvalet togs.

Dessutom hann flera än dessa 150 000 anmälningar tryckas. De här är nu obrukbara och nya kommer att sändas ut.

Huotarinen säger att Justitieministeriet inte kommer med rekommendationer om vad finländarna ska göra med de obrukbara anmälningarna.

– Man kan slänga dem, eller spara dem som en påminnelse om dessa konstiga tider.

Justitieministeriets kostnader för kommunalvalen

  • 2017: 5,7 miljoner euro.
  • 2012: 4,8 miljoner euro.
  • 2008: 4,8 miljoner euro.
  • 2004: 3,4 miljoner euro.