När vi talar om etiska problem i det kommunala beslutsfattandet handlar det sällan om mutor.  Däremot upplever kommundirektörerna att ineffektivt arbete döljs, att ärenden fördröjs och att information undanhålls.

Uppgifterna framgår av en enkät om kommundirektörernas arbetshälsa som besvarades av sammanlagt 184 kommundirektörer i juni 2018. Enkäten utfördes av Kommunförbundet, Keva och Finlands Kommundirektörer rf.

Kommundirektörerna tillfrågades hur ofta de upplever etiskt utmanande beslutssituationer och hur belastande situationerna är.

Med en etiskt utmanande beslutssituation avses en situation där direktören inte vet hur man borde agera eller, trots insikt om hur man borde agera, inte agerar på rätt sätt. Denna fråga utreddes genom sammanlagt sju olika påståenden.

Osakligt beteende vanligast

Den vanligaste utmaningen är att någon förtroendevald beter sig osakligt och kommundirektören blir tvungen att ingripa.

Den näst vanligaste är att kommundirektörens egna värderingar står i konflikt med organisationens värderingar.

Kommundirektörerna ombads även bedöma i vilken utsträckning de upplevt etisk stress under den pågående fullmäktigeperioden. Med etisk stress avses stress som uppstår i etiskt utmanande beslutssituationer. 

Över hälften av kommundirektörerna (66 %) hade upplevt etisk stress några gånger per år och var tionde minst en gång i månaden. Ungefär var femte hade inte upplevt sådan stress alls under fullmäktigeperioden. 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *