Bland annat ska kommunernas interna kontroll utvecklas för att förebygga korruption.

Två färska rapporter som ska effektivisera förebyggande, identifiering och avslöjande av korruption har publicerats på Riksåklagarämbetets och på Konkurrens- och konsumentverkets webbplatser, meddelar Finansministeriet i ett pressmeddelande.

Rapporterna är en del av åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2016–2020.

Rapporten om grå ekonomi och upphandling sammanfattar olika sätt genom vilka man kan förebygga korruption vid offentlig upphandling.

Det sammanlagda värdet av offentlig upphandling har varit minst 30–35 miljarder euro per år under de senaste åren. Upphandlingen utgör cirka en femtedel av vårt lands bruttonationalprodukt och därför har upphandlingen betydande ekonomiska konsekvenser.

Viktigt förbättra övervakning

Rapporten lyfter fram följande sätt att förebygga korruption:

  1. förbättra kunskaperna om upphandling,
  2. utveckla kommunernas interna kontroll,
  3. integrera bekämpningen av korruption i den interna kontrollen,
  4. vara medveten om riskerna vid bolagisering av den offentliga verksamheten och öka öppenheten,
  5. utveckla tillgången till och analysen av uppgifter om anbud inom offentlig upphandling,
  6. effektivisera processen för att kontrollera straffregisterutdrag samt
  7. förbättra möjligheterna att använda fullgöranderapporter.

Enligt rapporten är det viktigt att förbättra kännedomen om riskerna för grå ekonomi, kunskaperna om upphandling samt övervakningen av och öppenheten i användningen av offentliga medel.

De som anmäler ska skyddas

En annan rapport som publicerats i samband med projektet kartlägger konkreta anvisningar och metoder enligt vilka de myndigheter som deltar i straffprocessen kan identifiera korruption och avslöja korruptionsbrott.

I rapporten, som har publicerats av Riksåklagarämbetet, föreslås det att man bör ordna utbildning i frågan för alla myndigheter som deltar i straffprocessen.

Enligt rapporten bör mer utbildning ges de tillsynsmyndigheter som med tanke på sina tjänsteuppdrag har goda förutsättningar att upptäcka och identifiera fenomen eller gärningar som tyder på korruption.

Förundersöknings- och myndighetssamarbetet bör också ökas. Av rapporten framgår att skyddet för personer som anmäler misstankar om korruption bör vara tydligare än för närvarande och att kanalerna för anmälan bör utvecklas.

I Finland är korruptionen till största delen dold brottslighet och endast en bråkdel av korruptionsfallen kommer till myndigheternas eller allmänhetens kännedom. Det projekt för att effektivisera förebyggande, identifiering och avslöjande av korruption som justitieministeriet samordnar är därför med tanke på bekämpningen av korruptionen ett viktigt steg mot att rensa ut korruptionen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *