Professor Kimmo Grönlund är förvånad över att regeringens sätt att hantera coronavirusutbrottet inte diskuteras mera utan bara accepteras.

Yles senaste partimätning, som visar att Sannfinländarna nu är jämnstarka med, och till och med lite före Socialdemokraterna, får Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi, att kritisera regeringens sätt att hantera coronavirusutbrottet.

 

Grönlund säger att det finns risker med att Finland avviker från övriga EU-länders åtgärder i det här avseendet. Endast Danmark kan jämföras med Finland, säger han, och internationellt sett är det bara Australien och Nya Zeeland som vidtagit hårdare åtgärder när det gäller gränsbevakning och resande. Och dessa länder är inte med i EU, påpekar Grönlund.

– Finland bryter mot Maastricht- och Lissabon-fördragen och mot principen om fri rörlighet inom Schengenområdet. Det här är en politik som Sannfinländarna stödjer, det vill säga som betonar nationalstaten och tonar ner EU.

Grönlund ondgör sig över att regeringens politik inte kritiseras och synas. Snarare är det grannlandet Sverige som kritiken riktas mot.

– Ingen ifrågasätter graden av restriktioner och ingreppen i de grundläggande rättigheterna. Snarare finns det en iver att ta i bruk beredskapslagen igen. Har man tänkt på konsekvenserna här, av att EU utmålas som dåligt och Sverige till och med som farligt? Det verkar inte finnas någon djupare analys av principiella aspekter och långvariga konsekvenser.

Frånvaron av kritik, från partier, nyhetsmedier, medborgare och Grönlunds statsvetarkollegor, har öppnat för att det individuella rättigheterna kringskärs på ett överraskande sätt. Han frågar sig hur det är möjligt i ett land som är integrerat i EU och Norden.

– Jag har viss förståelse för det agerandet i början av virusutbrottet, och att den andra vågen är i ett kritiskt skede, men gränsen till Sverige har i praktiken varit stängd i nio månader, med undantag för en vecka.

– Den enda diskussion som förs är den om antalet smittade, hur många som vårdas på grund av coronaviruset och hur många som har dött. I övrigt är det tyst.

Så det du säger är, att Sannfinländarnas stöd inte beror på ett missnöje med regeringen utan på att den rädsla som skapats av regeringens agerande spelar partiet i händerna?

– Det är möjligt. Jag tror inte att Sannfinländarnas stöd beror på att folk är kritiska till regeringen. Det är delvis en konsekvens av vad regeringen gjort med finländarnas psyke. Regeringen och medierna har skrämt upp finländarna.

Gränser stängs med andra argument

Grönlund, som rest mellan Finland och Sverige när det varit möjligt, säger att finländarna är de mest rädda av nordborna. Och medan han förstår rekommendationernas plats i coronastrategin, så förbryllas han av att de grundläggande liberala värderingarna och de individuella friheterna fått ta plats i baksätet i regeringens strategi.

– Hur kan en sådan här DDR-lösning vara den enda möjliga för ett EU-land? Jag ser det som en risk, att om Sannfinländarna lyckas bilda regering efter riksdagsvalet 2023 så kommer man att försöka stänga gränserna med andra argument – droghandel, kriminalitet – för man ser att EU inte reagerar på fördragsbrott. Det här är argument som biter på Sannfinländarnas väljarkår, också för att det varit så lite diskussion om vilka lösningar som går hand i hand med en rättsstat och ett EU-land. Nu är det som om vi ett tu tre låtsas som om EU inte fanns, som om vi är en nation utan internationella kopplingar. Och det finns politiska krafter som tycker att det ska vara just så.

Du nämner riksdagsvalet, men kommer det här att märkas i vårens kommunalval också?

– Det beror på hurdan valkampanj som kan föras i år, på grund av coronasituationen. Kommunalvalet brukar ha lite annorlunda karaktär, och Sannfinländarna kan inte räkna med att deras väljare dyker upp. Däremot kommer säkert Samlingspartiet och SFP att göra ett bättre val än vad opinionsmätningarna antyder. De har trogna väljare i kommunerna. Sedan är frågan vilka teman som kommer att prägla valet. Om vi inte fått bukt på cornaepidemin kommer det att tränga undan allt annat. Samlingspartiet försöker säkert plocka poäng genom att kritisera social- och hälsovårdsreformen, säger Grönlund, och noterar att Samlingspartiet, under Petteri Orpos ledning, inte lyckats föra en effektiv oppositionspolitik.