Vem kan söka om asyl? Personer som  är förföljda eller i fara i sitt hemland på grund av religion, ursprung, nationalitet, politisk åsikt eller att personen hör till en viss folkgrupp. Asyl måste sökas inom Finlands gränser, polis eller gränskontrollmyndigheten ska meddelas så snabbt som möjligt.

Steg för att ansöka om asyl

 1. Kriterierna för asyl måste uppfyllas
 2. Personen måste resa till Finland
 3. Meddela Polisen eller gränskontrollsmyndigheten om att personen söker asyl
 4. Gränsbevakningen kontrollerar identitet, inresa och rutten till Finland. Samtidigt fotas personen och två fingeravtyck sparas i en europeisk flyktingdatabas
 5. Asylsökanden får under utredningen tillfälligt vistas i Finland. Antingen visas personen till en mottagningsförläggning eller så skaffar hen en egen bostad.
 6. Asylansökan väntar på behandling vid migrationsverket
 7. Migrationsverket kontrollerar ifall personen ärende ska skötas i Finland eller om ansvaret ligger hos ett annat EU-land i enlighet med Dublinfördraget.
 8. Migrationsverket kallar personen till ett muntligt asylsamtal som ligger som grund för beslutet. Asylsamtalet äger rum cirka ett och ett halvt år efter att ansökan lämnats in. Ifall personen uppfyller kriterierna för internationellt skydd, om det finns hinder för att avlägsna personen ur landet, hen har individuella mänskliga orsaker eller är offer för människohandel.
 9. Migrationsverket prövar om personen beviljas uppehållstillstånd eller asyl. Hemlighållande av information och lögn leder till att personen utvisas. Också omständigheterna i ursprungslandet påverkar beslutet.
 10. Polisen meddelar om beslutet till personen
 11. Om asyl beviljas får personen resedokument för flykting och uppehållstillståndskort. En person som beviljas alternativt skydd får ett främlingspass och uppehållstillståndskort.
 12. Personen får en kommunplats när det finns lediga platser i en kommun.

Påskyndat förfarande kallas termen som gör att vissa flyktingars ansökan behandlas snabbare. Om sökande kommer från ett säkert land, om ansökan är uppenbart ogrundad eller om det handlar om en förnyad ansökan tillämpas påskyndat förfarande. Om en person tidigare sökt asyl och blivit nekad men sedan försöker få asyl på nytt räknas det som en förnyad ansökan.

I brådskande ordning behandlas endast minderåriga som har kommit utan föräldrar, allvarligt sjuka personer, gravida kvinnor och personer i mycket sårbar ställning.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *