Sverige skärper straffet för brott mot förtroendevalda i stat, kommun och landsting. Lagändringen träder i kraft sommaren 2019.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) välkomnar förslaget och anser att lagändringar behöver genomföras i rask takt. Var fjärde förtroendevald i Sverige har utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska förtroendeuppdrag. Undersökningar visar att hoten med åren tenderar att bli både fler och grövre, konstaterar SKL.

– Hot, hat och våld mot förtroendevalda ska aldrig accepteras, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Lagändringen innebär att brott mot förtroendevald om det begås på grund av förtroendeuppdraget blir nu en försvårande omständighet. Motsvarande gäller om brottet har begåtts mot en närstående till en förtroendevald.

– Det är grundläggande för demokratin att var och en känner att de både har rätt och möjlighet att uttrycka sina åsikter utan rädsla att utsättas för hot och hat, säger Micko.

Förekomsten av brott mot förtroendevalda är ett problem i samhället och utsattheten bland förtroendevalda ökar, konstaterade å sin sida Sveriges Justitiedepartement när förslaget till lagändring presenterades.

– Ingen ska behöva känna rädsla för att engagera sig politiskt. Vi föreslår därför en ny straffskärpningsgrund som gör att brott som begås mot förtroendevalda ska ses som särskilt allvarliga, sade justitieminister Morgan Johansson.

Hotet mot förtroendevalda följer i stort sett samma mönster i de nordiska länderna. I en kartläggning (2018)  uppgav sex av tio kvinnliga kommundirektörer att de har utsatts för hot. I en annan undersökning  (ARTTU2) från år 2015 uppgav 36 procent av kommunala tjänstemän och politiker i Finland att de upplevt hot.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *