En majoritet i den svenska riksdagen vill tvinga kommunerna att ta emot flyktingar. Förslaget är som bäst ute på remissrunda och stöds av vänstern, Miljöpartiet och Folkpartiet. Tidtabellen är snabb. Från 1 juli 2016 är det tänkt att den nya lagen ska börja gälla.

Det var i somras som den svenska regeringen föreslog att kommunerna ska förpliktigas att ta emot ett visst antal nyanlända flyktingar. Sedan Folkpartiet meddelat att partiet stöder regeringen i frågan, har förslaget majoritet i den svenska riksdagen.

Remisstiden löper till slutet av september, regeringspropositionen ges i vinter och i sommar är det tänkt att alla kommuner ska tvingas ta emot nyanlända flyktingar.

– Jag tycker att det är rimligt att alla svenska kommuner deltar detta ansvar på samma sätt som vi kräver att alla länder i Europa ska dela det europeiska ansvaret. Det är inte rimligt att kommuner ställer sig helt utanför, säger Folkpartiets ordförande Jan Björklund i en intervju för Sveriges radio.

Den svenska regeringen planerar att införa ett så kallat kommuntal som anger hur många flyktingar de enskilda kommunerna ska ta emot. Kommunstorleken och sysselsättningsläget inverkar på kommuntalet, liksom hur många nyanlända flyktingar kommunen redan har tagit emot.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) tar ställning till regeringens förslag i nästa vecka.

SKL ser positivt på de satsningar som regeringen lagt fram för nyanländas etablering i Sverige, men efterlyser ytterligare insatser.

– Det är bra att regeringen tar kommunernas situation på allvar och tillför resurser för att förbättra mottagandet. Även om den aviserade höjningen av ersättningen inte når hela vägen fram är det ett stort steg i rätt riktning, säger SKL:s ordförande Lena Micko i ett pressmeddelande.

SKL har tidigare lagt fram ett 35-punktsprogram för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande.

Läs också: Migrationsdirektör: “Frivilligt bäst, flyktingarna kommer ändå”

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *