100-åriga Nordiska administrativa förbundet (NAF) fyller 100 år i år. Den finländska NAF-föreningen uppmärksammar jubileet med att lediganslå ett ettårigt forskarstipendium på 24 000 euro.

Stipendiet beviljas för forskning i nordiska förvaltnings- och rättssystem. Föreningen är speciellt intresserad av forskning som berör den nordiska förvaltningens utveckling och  framtida framgångsfaktorer ur ett finländskt perspektiv.

Stipendiet söks elektroniskt senast den 31.10.2018. NAF:s webbplats: nafnet.fi/se/ ger utförligare information.

Nordiska administrativa förbundet grundades 1918 som ett tvärfackligt förbund för människor som är intresserade av statlig, kommunal och internationell förvaltning. Föreningens mål är att utveckla det nordiska samarbetet och kännedomen om förvaltningsfrågor i Norden.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *