Det årliga nordiska kommunministermötet hålls i år i Borgå den 14–15 augusti. Diskussionen leds av finländska kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.
Vid mötet utbyter de nordiska kollegerna tankar kring och erfarenheter av aktuella frågor inom kommunpolitiken.

Det huvudsakliga temat för mötet är hur digitalisering kan utnyttjas i kommunerna och hur digitaliseringsutvecklingen i kommunerna kan stödjas. Vid mötet behandlas de olika nordiska ländernas lagstiftning och utvecklingsprogram som gäller digitalisering. Avsikten är också att presentera konkreta stödåtgärder som länderna har vidtagit i syfte att stödja digitaliseringen i kommunerna.

– Det är intressant att utbyta tankar och erfarenheter med de nordiska kollegerna och samtidigt få idéer av den goda praxis som tillämpas i grannländerna, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Ministrarna och statssekreterarna diskuterar också den ojämlika utvecklingen i kommunerna samt dess inverkan på den lagstiftning som gäller kommunerna och på möjligheterna att stödja utvecklingen av kommunernas verksamhet och tjänster. Dessutom diskuteras incitamenten i kommunernas finansieringssystem. Varje land ger också en lägesrapport om aktuella frågor inom landets kommunpolitik.

Minister Vehviläinen ger en lägesrapport om landskaps- och vårdreformen och tidsplanen för beredningen av reformen.

I mötet deltar representanter för alla fem nordiska länder och för Åland. Det nordiska kommunministermötet ordnas årligen och ansvaret för arrangemangen cirkulerar från land till land. Nästa år är Norge värd för mötet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *