Kommuner, planera mottagningen av flyktingar redan nu!  Den uppmaningen ger Arbets- och näringsministeriet, Inrikesministeriet och Kommunförbundet i ett brev som skickades till kommunerna i Finland i dag tisdag.

Brevskrivarna Arbets- och näringsministeriet, Inrikesministeriet och Kommunförbundet uppskattar att minst 10 000 invandrare kommer att behöva en kommunplats i nästa år. Siffran är flerfaldig jämfört med tidigare år, vilket beror på flyktingkrisen i Europa. Otaliga konflikter har tvingat ett aldrig tidigare skådat antal människor att söka skydd utanför sina hemtrakter.

Enligt den aktuella prognosen kommer cirka 25 000–30 000 asylsökande att anlända till Finland i år. De flesta kommer från Irak, Somalia, Albanien, Afghanistan och Syrien.

– Det är viktigt att snabbt och smidigt säkerställa kommunplatser för sådana som fått uppehållstillstånd, skriver ministerierna och Kommunförbundet i brevet till kommunerna.

Brevskrivarna betonar att mottagningsavtalen ska vara frivilliga för kommunerna.
– Det är viktigt att staten, kommunerna, organisationerna och det civila samhället i övrigt tillsammans deltar i mottagningen av flyktingar och skapar förutsättningar för lyckad integration.

Invandrare som fått uppehållstillstånd och flyttar till en kommun använder sig av kommunens service så som skolor och social- och hälsovård. De statliga myndigheterna ansvarar för bland annat språkundervisning och sysselsättande åtgärder.

Staten stöder kommunerna ekonomiskt vid mottagningen av invandrare. För personer som fått internationellt skydd dvs. asyl betalar staten en ersättning till kommunerna. Kommunerna ersätts för vissa kostnader för social- och hälsovården samt för tolk- och översättningstjänster. När kommunernas statsandelar fastställs beaktas invandringen.

NTM-centralerna brukar årligen ingå avtal om cirka 1 300 kommunplatser. Men i nästa år är behovet uppskattningsvis 10 000.
 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *