Den tid då diplomati på stats- och stadsnivå och vänortsavtal var så gott som den enda formen av internationell dialog är sedan länge förbi, skriver Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori i en kolumn i Hufvudstadsbladet (4.6.2018).

– Internationalisering och internationellt samarbete är en självklar del av aktiviteterna i stora städer, påpekar han.

Enligt Vapaavuori är de först nyligen som städerna har tagit möjligheten till strategiskt internationellt samarbete på allvar.

– Det nya är hur städers ledare profilerar sig på de internationella arenorna som lösare av globala problem till följd av tungrodda statliga aktörer, de begränsade möjligheterna att påverka och problemens konkreta natur, skriver Vapaavuori.

Helsingfors bygger enligt Vapaavuori målmedvetet upp partnerskap med utvalda intressanta städer och söker medlemskap i nätverk mellan ledande städer.

– Vi inrättar också en egen enhet för internationella ärenden med uppgift att utveckla och samordna verksamheten på stadsnivå. En avsevärd del av vårt dagliga arbete omfattar naturligtvis redan i sig en internationell dimension.

Läs också:

Finländska städer aktiva internationellt

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *