Jan Tollet är direktör för Mellersta Finlands välfärdsområde.

Chefen för Norra Savolax sjukvårdsditrikt Jan Tollet utsågs på tisdagen till direktör för välfärdsområdet i mellersta Finland.

Tollet fick 39 röster i fullmäktiges omröstning och motkandidaten Mikko Komulainen 30 röster.

Läs pressmeddelandet(på finska) här.