Riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP) blir ny ordförande för Svenska delegationen i Kommunförbundet. Ollikainen efterträder minister Thomas Blomqvist på posten.

– Det är viktigt att själva basverksamheten i Kommunförbundet är i skick. Det innebär att den svenska servicen i förbundet fungerar som den ska. För de finlandssvenska kommunerna är svenskan i Kommunförbundet jätteviktig, understryker den nyvalda ordföranden.

Av egen erfarenhet vet Ollikainen är det är lätt hänt att den svenska intressebevakningen sköts så att säga vid sidan om.

– När det finlandssvenska kommunförbundet i tiden fusionerades med Kommunförbundet, var kravet att svenskan skulle vara en naturlig del av det nya Finlands Kommunförbund. Det finns särdrag i Svenskfinland som intressebevakningen måste komma ihåg, till exempel skärgården och det faktum att många av våra kommuner är relativt små. Därtill är behoven olika i olika regioner i Svenskfinland. Det finns med andra ord inte bara en svensk dimension att beakta utan många.

Av de frågor som är aktuella för den svenska intressebevakningen nämner Ollikainen först och främst den kommande vård- och landskapsreformen.

– Här måste vi lyfta fram den svenska dimensionen på alla nivåer, påpekar han.

Som ordförande i Svenska delegationen vill Ollikainen vara aktiv och lyhörd.

– Jag kommer att vara i kontakt med de ministrar i regeringen som hanterar kommunala frågor och när det behövs kommer jag att påminna dem om den svenska dimensionen, säger han.

Ollikainen hoppas att de svenska och tvåspråkiga kommunerna ser nyttan av att vara medlemmar i Kommunförbundet.

– Det är också viktiga att de utnyttjar sitt medlemskap, visar att de vill bli betjänade på svenska, säger han.

Själv har han kommit i kontakt med Kommunförbundet under sin tid som kommundirektör i Vörå och Malax.

– Jag har deltagit i Kommunförbundets svenska utbildningar och under min tid som kommundirektör i Malax deltog kommunen i ett av förbundets demokratiprojekt. Vörå kommun igen deltog i forskningsprogrammet ARTTU.

Tf kommundirektör Ulf Stenman är medlem i Kommunförbundets förbundsdelegation.

Räsänen efter Paatero

Det blir också andra byten på synliga poster i Kommunförbundet. Kommunförbundets delegation som är samlad i Helsingfors torsdag och fredag har valt Joona Räsänen (SDP) från Lojo till ny styrelseordförande. Räsänen efterträder kommunminister Sirpa Paatero.

Till ny ordförande för förbundsdelegationen valdes Markku Pakkanen (C). Pakkanen efterträder Mauri Pekkarinen som i vårens EU-val valdes in i EU-parlamentet.
Riksdagsledamot Kim Berg (SDP) från Vasa har valts till första vice ordförande i förbundsdelegationen.