– Jag är glad över att igen få jobba med och för kultur och utbildning på svenska, säger Mikaela Nylander som blir ny styrelseordförande för Svenska kulturfonden. Nylander efterträder Stefan Wallin vars mandatperiod tar slut sommaren 2020.

Sfp:s partistyrelse utsåg på sitt möte den 6 februari Nylander till ny ordförande för Kulturfondens styrelse. Sfp:s partiordförande och justitieminister Anna-Maja Henrikson är nöjd med valet.

– Nylanders erfarenheter som riksdagsledamot och som medlem i riksdagens kulturutskott kommer ytterst väl till pass i Svenska kulturfonden. Detta i kombination med Nylanders förtrogenhet med det finlandssvenska samhällslivet gjorde valet enkelt för partistyrelsen, säger Henriksson.

– Kultur och utbildning på svenska är en förutsättning för en levande tvåspråkighet – här spelar Kulturfonden en viktig roll, idag och i framtiden. Samtidigt tar vi i Svenskfinland ibland fondernas och särskilt Kulturfondens insatser som givna. Utan fondernas insatser är det mycket som aldrig förverkligas på svenska, säger Nylander.

Mikaela Nylander tillträder den 1 augusti 2020, då både Stefan Wallins och delegationsordförande Ann-Luise Bertells mandatperioder går ut. Bertells efterträdare utses senare i vår.

Enligt Svenska kulturfondens stadgar utser Svenska folkpartiets styrelse fondens förtroendevalda – också styrelseordförande och delegationsordförande. Båda ordförandena väljs för en period på tre år och de kan återväljas en gång.

Sören Lillkung fortsätter som vd för Svenska kulturfonden. Lillkung tillträdde i maj 2018 och är utnämnd på fem år.

Mikaela Nylander har åren 2003-2019 varit riksdagsledamot för Svenska folkpartiet och medlem i riksdagens kulturutskott. Hon leder Borgå stadsfullmäktige och är ordförande för bland annat Svenska hörselförbundet och Nylands fiskarförbund.