Mikaela Nylander blir statssekreterare vid Justitieministeriet.  Nylander som tillträder posten i augusti efterträder Malin Brännkärr, som tidigare i sommar meddelande att hon återvänder till kommundirektörstjänsten i Kronoby.

– Mikaela Nylander har en gedigen erfarenhet av politik och samhällspåverkan, vilket kommer väl till pass såväl på Justitieministeriet som inom regeringssamarbetet överlag, konstaterar Anna-Maja Henriksson i ett pressmeddelande.

Det är justitieministern som kallat Nylander och statsrådet som utnämner statssekreteraren.

Mikaela Nylander, 51, är rättsnotarie och ekonomiekandidat. Hon har  varit riksdagsledamot för SFP  (2003-2019)  och Svenska riksdagsgruppens ordförande (2011-2015). Nylander är fullmäktigeordförande i Borgå och ordförande för Svenska kulturfonden. Hon är även styrelsemedlem i Kommunförbundet.

Innan hon blev riksdagsledamot arbetade Nylander som ministergruppens specialmedarbetare.