Stadsstyrelsen beslöt att hjälp utifrån tas med för att hitta flera kandidater till att efterträda Ragnar Lundqvist.

Sju personer har sökt tjänsten som stadsdirektör i Raseborg. Stadsstyrelsen diskuterade ärendet på torsdag kväll och kom fram till att det inte räcker.

Ansökningstiden förlängs fram till 28 januari nästa år. De redan inkomna ansökningarna beaktas i den fortsatta processen, meddelar styrelseordförande Anita Westerholm (SFP).

Utöver detta ska rekryteringsgruppen ta till extern sakkunnighjälp för att få fler behöriga sökande.