Välfärdsområdets styrelseordförande är nöjd över antalet sökande.

Tretton personer vill bli direktör för Egentliga Finlands välfärdsområde. Följande personer har lämnat in sin ansökan:

 • Anna Arola-Järvi
 • Otto Ilmonen, Pargas
 • Jukka Lindberg, Tavastehus
 • Tarmo Martikainen, Tammerfors
 • Riitta-Liisa Mäki, Liedenpohja
 • Merja Annukka Niemi, Herrliberg, Schweiz
 • Antti Parpo, S:t Karins
 • Mikko Pietilä, Åbo
 • Jari Saarinen, Kuopio
 • Jan-Johannes Tollet, Esbo
 • Petra Tuomolin, Åbo
 • Jukka-Pekka Ujula, Borgå
 • Petri Virolainen, Littois

Noteras kan att Otto Ilmonen är direktör för Kårkulla samkommun, som upplöses då välfärdsområdena inleder sin verksamhet.

Jukka-Pekka Ujula är stadsdirektör i Borgå. Antti Parpo är beredningschef för Egentliga Finlands välfärdsområde, medan Petri Virolainen är sjukvårdsdistriktets direktör och Mikko Pietilä distriktets chefsöverläkare.

Välfärdsområdets styrelseordförande Sanna Vauranoja (Saml) säger i ett pressmeddelande att mängden sökande är på en god nivå.

– Jag litar på att vi från den här gruppen sökande hittar en kunnig och utvecklingsvillig direktör till en krävande uppgift.

De första intervjuerna hålls nästa vecka. Målet är att välja välfärdsområdets direktör i regionfullmäktigemötet den 27 april 2022.