Användningen av fossilolja för uppvärmning ska avvecklas fram till början av 2030-talet och att den offentliga sektorn ska föregå med gott exempel.

Från och med nästa veckan, den 5 oktober, erbjuds kommunerna erbjuds ett nytt understöd för att konvertera från oljeuppvärmning till förmån för mer hållbara uppvärmningsformer i de fastigheter som kommunerna äger, meddelar Miljöministeriet.

Sammanlagt cirka 15 miljoner euro har reserverats för ändamålet, och understödet uppgår till 25 procent av de godkända kostnaderna när kommunen har anslutit sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal. I övriga fall är understödet 20 procent.

Det nya uppvärmningssystemet ska drivas med annat än fossila bränslen. Som kostnader som understöds godkänns sedvanliga kostnader för planering, demontering, återvinning, utrustning och installation som föranleds av att uppvärmningssystemet byts ut.

Understöd beviljas endast kommuner och kommunalt ägda affärsverk.

Understöd beviljas för kostnader som uppkommit från och med den 1 juni 2020. Understöd beviljas inte för kostnader som sökanden redan har fått annat stöd för.

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen säger att genom att byta uppvärmningssystem stimuleras ekonomin på ett hållbart sätt och tar konkreta steg mot ett koldioxidneutralt samhälle.

— Vi fördubblade stödbeloppet jämfört med det som ursprungligen planerades för att kommunerna ska investera i hållbarare uppvärmningsformer även nu när coronakrisen har stramat åt ekonomin. Jag hoppas att kommunerna snabbt greppar denna chans, säger Mikkonen i ett pressmeddelande.

Regeringsprogrammets mål är att användningen av fossilolja för uppvärmning ska avvecklas fram till början av 2030-talet och att den offentliga sektorn ska föregå med gott exempel genom att övergå till hållbarare uppvärmningsformer redan före 2024.

Mera om understödet (på finska).