Idén bakom den kommande trafiklagen är att öppna upp marknaden mer också inom lokaltrafiken. Men en lång rad storstäder varnar för att det inte sänker kostnader, utan kan leda till att man grävt ner en miljard i metro och andra investeringar i onödan.

Bland annat Helsingforsregionens trafik HRT, Vanda, Tammerfors och Åbo står bakom ett upprop till Kommunikationsministeriet.

Bakgrunden är den kommande trafikbalken, en enhetlig lag om spelreglerna på trafikmarknaden. Parallellt med att långfärdsbussar och rälstrafik öppnas upp är också lokaltrafiken en del av beredningen.

Regeringens mål då beredningen inleddes har varit är att spara tio procent av kostnaderna för passagerartrafik 2017. Det ska ske genom öppnare marknad och avreglering, men så att ”den offentliga styrningen tryggas där det inte går att få trafik på marknadsvillkor”.

Ett tiotal städers trafikansvariga, Kommunförbundet och Finlands lokaltrafikförening varnar för att förnyelsen kan bli dyrare för invånarna, inte billigare, som man kunde tro.

Orsaken är att det avtalsskydd som de vinnande trafikbolagen i dag får efter städernas anbudsförfaranden skulle falla bort, säger Pekka Aalto, vd på Finlands lokaltrafikförbund.